Téměř 160 lidí využilo česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění

Praha 3. 5. 2007

Druhé česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění uspořádali 24. až 27. dubna 2007 v Karlových Varech a v Praze Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německý nositel důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV). Cílem akce bylo především informovat klienty, kteří získali doby pojištění na území ČR i SRN o podmínkách nároku na důchod v obou státech v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1408/71.

Konzultačních dnů se zúčastnilo celkem 157 klientů. Pobočku ČSSZ v Karlových Varech navštívilo v úterý 24. dubna 63 lidí, pražskou Informační kancelář ČSSZ ve čtvrtek a v pátek 26. a 27. dubna celkem 94 zájemců. Většina dotazů se týkala nároků na důchody z českého a německého systému důchodového pojištění, výše důchodů a důchodového věku či postupu při uplatňování žádostí o důchod. Pracovníci obou institucí rovněž přebírali a na místě ověřovali potřebné dokumenty.

Součástí akce byl seminář pro zaměstnavatele - zástupce podniků působících na území ČR a zaměstnávajících pracovníky z Německa i z Čech, na něž se vztahuje právo sociálního zabezpečení EU. Konal se ve středu 25. dubna 2007 v zasedací místnosti pražského ústředí ČSSZ. Na semináři zazněly přednášky k systému důchodového pojištění v ČR a v Německu, zvláštní pozornost pak byla věnována oblasti posuzování příslušnosti k právním předpisům či povinnostem zaměstnavatelů v ČR. Semináře se kromě představitelů českých a německých úřadů zúčastnili rovněž vedoucí referátu pro sociální záležitosti Velvyslanectví SRN v Praze Bernd Felgendreher a výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory Bernard Bauer.

První česko-německé konzultační dny se uskutečnily v roce 2006 v německém Pasově. Nyní akci pořádali čeští pracovníci a zaměstnanci německé DRV poprvé na půdě ČSSZ. Pro velký zájem klientů plánuje ČSSZ a DRV na podzim letošního roku již třetí cyklus konzultačních dnů, tentokrát v Mnichově.

Fotografie z česko-německého konzultačního dne naleznete zde.