Českou správu sociálního zabezpečení navštívila ministryně sociálního zabezpečení a práce Litvy

Praha 3. 5. 2007

Obyvatelé Litvy ze státních institucí nejvíc důvěřují tamnímu Státnímu Fondu sociálního pojištění (SoDra). V České správě sociálního zabezpečení to při dubnové oficiální návštěvě mimo jiné řekla ministryně sociálního zabezpečení a práce Litvy Vilija Blinkevičiute. Uvedla také, že demografická situace v Litvě je podobná České republice: lidé se dožívají stále vyššího věku a rodiny mají méně dětí než dřív. S tím souhlasila vrchní ředitelka úseku sociálního pojištění pověřená řízením ČSSZ JUDr. Božena Michálková, která ministryni přivítala a seznámila ji s činností České správy sociálního zabezpečení. JUDr. Božena Michálková při jednání rovněž poukázala na plánované reformy českého sociálního systému, například co se týče nemocenského či úrazového pojištění.

Litevská delegace si v rámci programu v ústředí ČSSZ prohlédla také archiv papírových nárokových podkladů, který je národní technickou památkou.

Klíčovou institucí litevského systému sociálního zabezpečení je právě SoDra, která vykonává svou působnost v oblasti peněžitých dávek v nemoci a mateřství, důchodového pojištění a v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání. V její kompetenci je také výběr pojistného, a to pro všechny odvětví sociálního zabezpečení. Příspěvky na sociální zabezpečení odvádějí zaměstnanci, zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné. Pod SoDra působí 50 institucí: 47 regionálních poboček, oddělení ozbrojených složek, oddělení pro zahraniční dávky a školicí centrum.

Účast na nemocenském pojištění je v Litvě povinná pouze pro zaměstnance, osoby samostatně výdělečně činné se mohou pojistit dobrovolně. Ze systému jsou vypláceny dávky v nemoci, dávky v mateřství, příspěvek na dítě a dávka při ošetřování člena rodiny.

Podmínkou nároku na starobní důchod v Litvě je dosažení důchodového věku 62 let a 6 měsíců pro muže a 60 let pro ženy a získání potřebné doby pojištění. Litevské právní předpisy rozlišují dva typy doby pojištění – minimální, která činí v současnosti 15 let a obligatorní, která činí 30 let. Výše důchodu se skládá ze dvou složek, základní výměra důchodu je stejná pro všechny pojištěnce. Zajímavost: důchod pro vědce se vyplácí občanům s trvalým pobytem v Litvě, kteří dosáhli důchodového věku a jsou oceněni vědeckou hodností nebo pedagogickým titulem.

Od 1. 5. 2004, kdy se obě země staly členy EU, se smluvní vztahy v oblasti sociálního zabezpečení mezi Českou republikou a Litvou řídí nařízením Rady (EHS) 1408/71 a prováděcím nařízení Rady (EHS) 574/72. K 31. 12. 2006 vyplácela ČSSZ do Litvy pouze 1 důchod.

Fotografie z návštěvy naleznete zde.