Na konferenci ISSS 2007 se lidé nejvíc zajímali o doby pojištění

Praha 17. 4. 2007

Digitalizaci dokumentů, individuální konta pojištěnců (IKP) a elektronická podání (e – Podání) představila ČSSZ na jubilejním desátém ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2007). Konala se 2. a 3. dubna 2007 v Hradci Králové.

Stánek ČSSZ navštívila víc než stovka lidí. Využili možnost on-line nahlédnout do svých nárokových podkladů - individuálních kont pojištěnců. Rovněž si vyplňovali žádosti o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP) a kontrolovali správnost údajů v IKP.

Dále se veřejnost na stánku ČSSZ zajímala o digitalizaci údajů o osobách samostatně výdělečně činných (OSVČ) na Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ) a posílání dokumentů elektronicky. ČSSZ nyní umožňuje tři e – Podání přes Portál veřejné správy: evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP), přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění (P/O) a e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Velký zájem vzbudila také přednáška vrchního ředitele úseku informačních a komunikačních technologií ČSSZ Ing. Vladimíra Fanty. Navazovala na prezentace ČSSZ na předchozích ročnících ISSS a tentokrát byla na téma „Pokračování digitalizace v ČSSZ“.
V loňském roce totiž ČSSZ do elektronické podoby převedla údaje o všech OSVČ evidovaných u Pražské správy sociálního zabezpečení. Stalo se tak během šesti měsíců a celkem tak ČSSZ digitalizovala 140 111 spisů OSVČ, které obsahovaly 7 258 371 různých dokladů či formulářů. Informace v digitální podobě jsou nezbytné pro plnohodnotné vyřízení požadavků OSVČ na všech 13 pracovištích PSSZ. Díky nim mohla být na PSSZ od začátku letošního roku zrušena místní příslušnost.
Podobně jako na Pražské správě sociálního zabezpečení už dříve došlo k digitalizaci všech dokumentů z pracovišť Městské správy sociálního zabezpečení Brno (MSSZ). Díky ní mohou klienti z Brna své požadavky z oblasti sociálního zabezpečení řešit na kterémkoliv ze tří pracovišť MSSZ.

Fotografie z konference najdete zde.