Pražané si mohou vybrat, kde si vyřídí své sociální zabezpečení

Praha 16. 4. 2007

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) se přiblížila svým klientům. A to díky digitalizaci a přestěhování některých pracovišť. Od nového roku si mohou Pražané vybrat, na kterém z celkem 13 územních pracovišť PSSZ (ÚP PSSZ) si vyřídí své sociální zabezpečení. Nezáleží tak už na místní příslušnosti. Týká se to občanů v důchodovém pojištění, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a malých organizací. Změna se zatím nevztahuje na organizace s více než 25 zaměstnanci – ty eviduje centrální pracoviště PSSZ.

Předpokladem zrušení místní příslušnosti PSSZ jsou informace v elektronické podobě. Proto došlo k digitalizaci údajů o osobách samostatně výdělečně činných evidovaných u PSSZ. Stalo se tak během šesti měsíců roku 2006. Celkem se digitalizovalo 140 111 spisů OSVČ, které obsahovaly 7 258 371 různých dokladů, či formulářů s rozdílnou kvalitou a obsahem.

Na digitalizaci navázalo zprovoznění tzv. stacionárních digitalizovaných pracovišť. Tato pracoviště fungují v současné době na všech pobočkách PSSZ, tvoří je vždy jeden scanner, dva počítače, tiskárna a čtečka čárového kódu. Pracoviště slouží pro převod do elektronické podoby všech nových dokumentů. Nyní se na nich zpracovávají především Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ a přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, které posílají malé organizace.

V kontextu se zrušením místní příslušnosti se změnily názvy všech územních pracovišť PSSZ. Už nesouvisí s pražskými obvody, jejich číselné označení od 70 do 83 odpovídá vnitřními číselníku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nově je součástí názvu pracoviště také jeho sídlo. To proto, aby lidé věděli, kde jednotlivá pracoviště najdou. Ve většině případů přitom nemusí řešit místní příslušnost, své sociální zabezpečení si mohou vyřídit na kterémkoliv pracovišti PSSZ. Místní příslušnost nyní z technických důvodů hraje roli pouze tehdy, když chce klient PSSZ zaplatit pojistné v hotovosti nebo nahlédnout do spisu. V těchto případech se musí obrátit na své příslušné pracoviště. Nicméně: nově je možné příslušnost k územnímu pracovišti PSSZ ovlivnit – klient si může nechat převést spis na jinou pobočku PSSZ než je dosud.

Na změnu působnosti navázalo v roce 2007 stěhování zatím dvou územních pracovišť PSSZ. ÚP PSSZ č. 79 (původně ÚP PSSZ pro Prahu 6) se z v Kladenské ulici č. 68 v Praze 6 přestěhovalo do Sokolovská ulice č. 855/225, 190 00 Praha 9. Nově se nachází v blízkosti stanice metra Vysočanská, kde má ČSSZ administrativní budovu. V ní v současné době kromě ÚP PSSZ č. 79 sídlí také Krajská správa sociálního zabezpečení pro Středočeský kraj a OSSZ Praha-východ, v budoucnu se do ní přestěhuje také ÚP PSSZ č. 73 (původně ÚP PSSZ pro Prahu 3). Kromě toho se minulý týden přestěhovalo ÚP PSSZ č. 72 (původně ÚP PSSZ pro Prahu 2). A to z Ječné ulice 29 v Praze 2 do ulice Biskupská 7 v Praze 1. Víc najdete zde.

Pro lepší orientaci uvádíme aktuální názvy všech ÚP PSSZ, jejich adresy a vazby na původní pracoviště. Tyto informace jsou dostupné zde.

 • Centrální pracoviště (CP) PSSZ - Trojská 1997/13a, Praha 8, 182 00 (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 8)
 • ÚP PSSZ č. 71 se sídlem na Praze 2 - Vyšehradská 43, Praha 2, 128 00 (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 1)
 • ÚP PSSZ č. 72 se sídlem na Praze 1 - Biskupská 7, Praha 1, 110 00, (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 2, pozn.: v tomto týdnu se stěhuje, uvedena je nová adresa platná od 16. 4. 2007)
 • ÚP PSSZ č. 73 se sídlem na Praze 3 - Olšanská 7, Praha 3, 130 00 (se přestěhovalo na Prahu 9, Sokolovská ulice č. 855/225), 
 • ÚP PSSZ č. 74 se sídlem na Praze 4 - Mečislavova 414/11, Praha 4, 140 16 (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 4)
 • ÚP PSSZ č. 75 se sídlem na Praze 4–Modřany - Ke Kamýku 12, Praha 4, 142 01 (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 4-Modřany)
 • ÚP PSSZ č. 76 se sídlem na Praze 4-Jižní Město - Holušická 2221/3, Praha 4-Jižní Město, 148 00 (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 4-Jižní Město)
 • ÚP PSSZ č. 77 se sídlem na Praze 5 - Křížová 6a, Praha 5, 150 21 (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 5)
 • ÚP PSSZ č. 78 se sídlem na Praze 5-Jihozápadní Město - Janského 2370, Praha 5-Jihozápadní město, 155 00 (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 5-Jihozápadní Město)
 • ÚP PSSZ č. 79 se sídlem na Praze 9 - Sokolovská ulice č. 855/225, Praha 9, 190 00 (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 6 a  ÚP PSSZ pro Prahu 3)
 • ÚP PSSZ č. 81 se sídlem na Praze 3 - Seifertova 47, Praha 3, 130 44 (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 7)
 • ÚP PSSZ č. 82 se sídlem na Praze 9 - Bohušovická 539, 190 00 Praha 9 (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 9)
 • ÚP PSSZ č. 83 se sídlem na Praze 10 - V Korytech 1536/8, Praha 10, 100 00 (převzalo agendu bývalého ÚP PSSZ pro Prahu 10)

Podobně jako na PSSZ došlo už dříve k digitalizaci všech dokumentů na pracovištích Městské správy sociálního zabezpečení Brno (MSSZ). Díky ní mohou klienti z Brna své sociální zabezpečení řešit na jakémkoliv ze tří pracovišť MSSZ. Toto je cesta, kterou se ČSSZ už před nějakou dobou vydala. Proto, aby si lidé mohli v budoucnu vyřídit své věci na všech jejích pracovištích v celé České republice bez omezení místem trvalého bydliště.