Česko-německé konzultační dny k důchodům

Praha 12. 4. 2007

Všem, kteří pracují nebo pracovali v Čechách a v Německu a chtějí se dozvědět odpovědi
na otázky týkající se důchodového zabezpečení, jsou určeny mezinárodní konzultační dny.

24. dubna 2007 v Karlových Varech a 26. dubna 2007 v Praze se uskuteční již podruhé mezinárodní konzultační dny k důchodům. Připravila je Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německý nositel důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV). Jejich cílem je zejména informovat občany, kteří získali doby pojištění na území České republiky a Spolkové republiky Německo o tom, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 1408/71, jak mají při vyřizování žádosti o důchod postupovat, jaké doklady k tomu potřebují a další užitečné informace.

Informace klientům poskytnou odborníci z České správy sociálního zabezpečení i Deutsche Rentenversicherung (DRV). Tým tvoří vždy tři lidé – český a německý odborný pracovník a tlumočník.

Konkrétní termín poradenství na úterý 24. 4. 2007 v Karlových Varech a na čtvrtek 26. 4. 2007 v Praze, vždy mezi 9.00 a 16.00 h si mohou lidé předem domluvit na telefonním čísle +420 353 160 224 nebo mailu: ursula.sindelarova@cssz.cz.

Poradenství je poskytováno bezplatně. Případné účastníky ČSSZ a DRV žádá, aby si na konzultaci
s sebou vzali doklady o pojištění, osobní doklady a především české rodné číslo. Kromě informací na místě si klienti mohou další písemné materiály přečíst v klidu domova.

Pořádání Mezinárodních konzultačních dnů navazuje na úspěšný loňský česko-německý konzultační den, který 29. června 2006 v německém Pasově navštívilo na padesát zájemců.