Téměř 200 tisícům klientů potvrdila ČSSZ loni bezdlužnost

Praha 26. 3. 2007

Lidé, kteří chtějí dostat úvěr, živnostenské oprávnění nebo veřejnou zakázku, musí zpravidla také doložit, že nemají dluhy na pojistném na sociální zabezpečení. Prokazují to potvrzením o bezdlužnosti. V roce 2006 jich Česká správa sociálního zabezpečení poskytla svým klientům celkem 194 572, což je o 577 víc než v roce 2005. Nejvíc potvrzení - celkem 29 629 - vydala v loňském roce pracoviště ČSSZ v Plzeňském kraji, naopak nejméně - 6 336 - správy v kraji Karlovarském.

Potvrzení o bezdlužnosti vydávají na základě žádosti klienta okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze územní pracoviště PSSZ a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení Brno. O vystavení tohoto dokumentu je třeba požádat osobně, písemně klasickým dopisem nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Na OSSZ, kde fungují klientská centra, vydávají pracovnice potvrzení zpravidla na počkání. Potvrzení klient obdrží zdarma. Díky němu zjistí, zda má řádně zaplaceno pojistné, případné dluhy tak může co nejdřív zaplatit. Platí totiž, že čím delší dobu dluh na pojistném trvá, tím je vyšší penále – od 1. ledna 2007 se jedná o 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, v kterém dluh trvá.

Z praxe ČSSZ vyplývá, že potvrzení o bezdlužnosti nejčastěji požadují živnostenské úřady, a to po fyzických osobách, které chtějí podnikat. Potřebují je také úřady práce, peněžní ústavy, Pozemkový fond, cizinecká policie, Ministerstvo zemědělství, Generální ředitelství cel, zdravotní pojišťovny a jiné soukromé či státní organizace. V souladu s platnou právní úpravou pracoviště ČSSZ potvrzení vydávají také jako doklad potřebný pro přidělení dotací. V loňském roce přibyla potvrzení o bezdlužnosti vystavovaná pro cizineckou policii. Cizinci je potřebují v okamžiku, když žádají o trvalý pobyt v České republice s cílem tu podnikat.


Počet vydaných potvrzení o bezdlužnosti dle krajů v roce 2006
Kraj 2005 2006
Jihočeský 12 072 11 701
Jihomoravský 11 629 12 456
Karlovarský 6 508 6 336
Královéhradecký 8 049 7 779
Liberecký 6 548 7 228
Moravskoslezský 18 464 18 443
Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ) 9 260 6 944
Olomoucký 10 639 10 179
Pardubický 8 472 8 426
Plzeňský 29 393 29 629
Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) 23 281 23 350
Středočeský 17 257 19 413
Ústecký 14 628 15 538
Vysočina 8 004 8 179
Zlínský 9 791 8 971
CELKEM 193 995 194 572