Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas v ČSSZ: Čeká nás reformní období

Praha 2. 3. 2007

„Věřím, že Česká správa sociálního zabezpečení zůstane fungujícím zařízením a splní všechny úkoly, které bude muset dělat“, řekl ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas při své první návštěvě ČSSZ. Konala se v úterý 27. února 2007. Ministr na ní poděkoval všem zaměstnancům České správy sociálního zabezpečení za to, že zvládli nelehký konec loňského roku, kdy byl odložen nový zákon o nemocenském pojištění.

RNDr. Petr Nečas současně poděkoval za vykonanou práci odcházejícímu náměstkovi ústředního ředitele Mgr. Luboši Vaňkovi, který byl od srpna 2006 pověřený řízením ČSSZ. Uvedl, že ministerstvo nyní udělá vše proto, aby nový ústřední ředitel ČSSZ co nejdřív vzešel z řádného výběrového řízení. Funkcí ústředního ředitele ČSSZ pak RNDr. Petr Nečas pověřil vrchní ředitelku úseku sociálního pojištění ČSSZ JUDr. Boženu Michálkovou. V nové pozici jí popřál hodně úspěchů.

Ministr práce a sociálních věcí v ČSSZ rovněž nastínil, jaké změny plánuje nejen v sociálním systému. Mimo jiné chce provést už dříve avizovanou důchodovou reformu a reformu sociálního systému provázanou s reformu trhu práce. Následně by se měla reformovat veřejná správa, což se týká například lékařské posudkové služby, působnosti obcí, či struktury a kompetencí úřadů práce. Podle Nečase by po vzoru ČSSZ měl vzniknout Národní úřad práce s obdobnou organizační strukturou jako má Česká správa sociálního zabezpečení – tedy s jedním ústředím, 15 krajskými a několika desítkami okresních úřadů práce.

Fotografie z návštěvy najdete zde.