Víc než 13 milionů dokumentů už ČSSZ přijala elektronicky

Praha 16. 2. 2007

Celkem 8 027 226 přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění (P/O), 5 555 731 evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) a 515 Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ přišlo elektronickou cestou k 31. prosinci 2006 České správě sociálního zabezpečení. Organizace či OSVČ tak ČSSZ poslaly celkem 13 583 472 formulářů elektronicky, a to prostřednictvím Portálu veřejné správy, či na CD ROM nebo disketě. Pokud by tyto dokumenty ČSSZ obdržela v papírové podobě a daly by se na sebe, vznikla by hromada papírů vysoká cca 1 675 m, tedy vyšší než pět Eiffelových věží na sobě (Eiffelova věž měří včetně antény celkem 321 m) a vážící 52 272 kg.

K 31. prosinci 2006 se na elektronické podání formulářů ČSSZ (e – Podání) zaregistrovalo celkem 40 825 organizací, z toho jich 19 507 zaměstnávalo víc než 25 zaměstnanců. Těchto organizací přitom koncem loňského roku bylo 29 362 a zaměstnávaly celkem 3 149 523. V praxi to znamená, že už víc než 66 % organizací s více než 25 zaměstnanci využívá e – Podání ČSSZ. Formuláře elektronicky podává také 21 319 malých organizací (do 25 zaměstnanců) a 997 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Elektronické podání dokumentů ČSSZ umožňuje od roku 2005, kdy začala přijímat ELDP a P/O. Od začátku loňského roku rozšířila tuto službu o Přehledy OSVČ.

Aktuální informace v elektronické podobě z oblasti nemocenského i důchodového pojištění jsou nezbytné pro registr pojištěnců, který vede ČSSZ a v kterém má každý pojištěnec své individuální konto (IKP). IKP vznikla v roce 2006. Díky nim mohou lidé jednou ročně požádat o výpis informací z tohoto konta (informativní osobní list důchodového pojištění) a mít tak průběžnou kontrolu nad svým pojištění. V budoucnosti IKP zkrátí vyřízení důchodů a zjednoduší komunikaci se zahraničními nositeli pojištění. Detailní informace k IKP najdete v letáku „Jak se starat o důchodové pojištění“ nebo na webu (zde), kde jsou také ostatní informační materiály ČSSZ.

e – Podání ČSSZ ilustruje jednotné logo (na začátku zprávy). Jeho hlavním motivem jsou spojené ruce. Symbolizují výhodnost elektronických služeb nejen pro ČSSZ, ale především pro její klienty.