O nemocenské v roce 2006 přišlo víc než 6 tisíc lidí

Praha 14. 2. 2007

Celkem 247 722 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli zaměstnanci ČSSZ v roce 2006. Nejvíc jich bylo v Moravskoslezském kraji, a to 32 572 a dále v Praze – 31 606. Na základě kontrol vydala všechna pracoviště ČSSZ celkem 6 182 postihů za porušení. V praxi to znamená, že téměř 2,5 % kontrolovaných bylo sníženo nebo odebráno nemocenské.

Pokud občan nedodrží stanovený léčebný režim, může mu ČSSZ dočasně snížit nebo odebrat nemocenské. Nebo může, pokud z lékařského hlediska není důvod pro další trvání pracovní neschopnosti, tuto pracovní neschopnost ukončit. V roce 2006 tak pracovníci ČSSZ ukončili 2 497 pracovních neschopností.

Kontrolu dodržování léčebného režimu provádějí pověření pracovníci jednotlivých pracovišť ČSSZ, tedy okresních, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ/PSSZ/MSSZ). A to pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, dále občané, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec nemoc pouze předstírá, ze zaměstnání bere nemocenské a přitom vykonává jinou činnost.

Při kontrole se pověření pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti – tedy I. díl tiskopisu Potvrzení pracovní neschopnosti - Legitimace práce neschopného občana. Do něj pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly, a podepíše se.

Zmíněný tiskopis potvrzující pracovní neschopnost má čtyři části. Při vystavení předá lékař první díl („Legitimaci práceneschopného pojištěnce“) pacientovi, druhý díl (Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti) zůstane v dokumentaci lékaře. Třetí část („Hlášení o počátku pracovní neschopnosti“) bez uvedení diagnózy obdrží zaměstnavatel. Poslední část tiskopisu („Hlášení OSSZ“) zašle lékař v den vystavení s kódem diagnózy OSSZ. Při ukončení pracovní neschopnosti ošetřující lékař odevzdá pacientovi druhou část tiskopisu (Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti), kterým se uplatňuje nárok na výplatu nemocenského a pacient ho odevzdá svému zaměstnavateli. Ošetřující lékař současně od pacienta převezme první díl „neschopenky“ (Legitimaci práceneschopného pojištěnce), vyznačí na něj datum ukončení pracovní neschopností a tento díl zašle OSSZ do evidence práceneschopných. Z oběhu tzv. neschopenky je zřejmé, že falšovat tento dokument, je naivní. OSSZ/PSSZ/MSSZ či zaměstnavatelé na to přijdou - stačí, když porovnají evidenci ošetřujícího lékaře s údaji příslušné správy sociálního zabezpečení.

Výmluvy kontrolovaných lidí bývají někdy kuriózní: „Spal jsem tak tvrdě, že mě nic neprobudilo… Neslyšel jsem zvonek, vzal jsem si víc utišujících léků… Poslouchal jsem hudbu se sluchátky na uších… Díval jsem se na televizi… Sprchoval jsem se… Byl jsem nakoupit… Byl jsem ve sklepě, v sušárně, na půdě… Zvonek zvoní slabě, zaklepejte na okna… Dám Vám číslo mobilu a prozvoňte mě…“


Kontroly dodržování léčebného režimu k 31. 12. 2006

Kraj Rok 2006
Počet provedených kontrol Počet postihů
Středočeský 26 114 576
Jihočeský 17 673 169
Plzeňský 16 111 532
Karlovarský 11 112 149
Ústecký 22 345 526
Liberecký 8 004 368
Královéhradecký 11 824 281
Pardubický 10 892 297
Vysočina 7 112 151
Jihomoravský 15 273 332
Olomoucký 25 550 538
Moravskoslezský 32 572 1 226
Zlínský 7 694 252
PSSZ 31 606 421
MSSZ Brno 3 840 364
CELKEM ČR 247 722 6 182