Rok 2006: stonalo se méně, delší dobu a často s dýchací soustavou

Praha 9. 2. 2007

Téměř 315 000 ukončených pracovních neschopností (PN) meziročně méně. To je bilance nemocnosti v České republice, srovnáme-li roky 2006 a 2005. Zatímco k 31. 12. 2005 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení celkem 3 185 257 ukončených pracovních neschopností, ke konci loňského roku jich byly 2 870 261. Lidí, kteří pobírali nemocenské, meziročně ubylo ve všech oblastech České republiky, nejvíc pak v Praze a Moravskoslezském kraji. Tam se počet ukončených případů jedné pracovní neschopnosti meziročně snížil o 40 987 a 33 953 PN.

Průměrná pracovní neschopnosti v roce 2006 trvala 36,49 dne. To je o 2,87 dne víc než v roce 2005. Nejvíc se průměrná délka jedné PN meziročně prodloužila v Moravskoslezském kraji o 3,82 na 42,64 dne a v kraji Olomouckém o 3,38 na 39,56 dne. Nejkratší dobu v průměru byli v loňském roce lidé nemocní – stejně jako v předchozích letech – v Praze (31,10 dne) a ve Středočeském kraji (33,11 dne). Naopak nejdéle se stonalo v kraji Moravskoslezském (42,64 dne) a Zlínském (41,68 dne).

K 31. 12. 2006 lidé prostonali celkem 104 747 532 dnů. To znamená o 2 347 602 méně prostonaných dnů než v roce 2005. Nejvíc prostonaných dnů v loňském roce vykázal Moravskoslezský kraj – 14 176 697, nejméně naopak Karlovarský kraj – 2 924 532. Nejvíc prostonaných dnů meziročně ubylo v Praze. Bylo jich celkem 9 647 788, což znamená pokles ve srovnáním s rokem 2005 o 439 448 dnů. Pouze v Brně počet prostonaných dnů meziročně vzrostl, šlo pouze o nepatrné zvýšení o 379 prostonaných dnů na celkem 4 351 999.

V roce 2006 byli častěji nemocní muži – 1 474 815 ukončených pracovních neschopností. U žen se jednalo o 1 395 446 případů. Ženy ale stonaly delší dobu – průměrně se jednalo o 37,94 dne, u mužů pak o 35,12 dne. Nejdéle však jedna pracovní neschopnost trvala u 60 a víceletých mužů, a to 60,50 dne, z opačného pohlaví nejdéle stonaly 50 až 59leté ženy, jednalo se o 50,03 dne. Mladí lidé jsou zpravidla méně nemocní a statistika ČSSZ to potvrzuje - nejkratší dobu v roce 2006 stonali lidé do 20 let – muži průměrně 15,23 dne a ženy 18,78 dne.

Nejčastěji (38,31 %) lidé v roce 2006 stonali s nemocemi dýchací soustavy. Celkem ČSSZ evidovala kvůli tomuto onemocnění 1 099 716 ukončených PN, 19 340 491 prostonaných dnů a jedna průměrná pracovní neschopnost trvala 17,59 dne. Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest – ty loni znamenaly 889 355 případů ukončených pracovních neschopností, 14 928 697 prostonaných dní a průměrně jedna taková PN trvala 16,79 dne. Dále mezi nemoci dýchací soustavy patří chřipka. V loňském roce si vyžádala celkem 165 164 ukončených pracovních neschopností, 2 704 262 prostonaných dnů a průměrně trvala 16,37 dne.

Vývoj pracovní neschopnosti v ČR - srovnání let 2005 a 2006


Kraj Ukončené případy PN Prostonané dny Délka trvání 1 PN
2005 2006 Rozdíl 2005 2006 Rozdíl 2005 2006 Rozdíl
Středočeský 341 197 308 894 -32 303 10 395 888 10 226 357 -169 531 30,47 33,11 2,64
Jihočeský 212 776 187 179 -25 597 6 949 287 6 732 940 -216 347 32,66 35,97 3,31
Plzeňský 198 374 179 585 -18 789 6 224 807 6 065 890 -158 917 31,38 33,78 2,4
Karlovarský 96 477 85 802 -10675 2 999 315 2 924 532 -74 783 31,09 34,08 3
Ústecký 228 613 208 790 -19 823 7 906 834 7 749 096 -157 738 34,59 37,11 2,53
Liberecký 152 130 136 567 -15 563 5 021 325 4 906 589 -114 736 33,01 35,93 2,92
Královéhradecký 187 914 165 623 -22 291 6 197 394 5 885 712 311 682 32,98 35,54 2,56
Pardubický 163 877 149 715 -14 162 5 439 246 5 282 630 -156 616 33,19 35,28 2,09
Vysočina 164 569 146 075 -18 494 5 232 278 5 033 935 -198 343 31,79 34,46 2,67
Jihomoravský 222 659 202 979 -19 680 8 030 112 7 978 060 -52 052 36,06 39,3 3,24
Olomoucký 190 564 173 249 -17 315 6 894 208 6 853 024 -41 184 36,18 39,56 3,38
Moravskoslezský 366 438 332 485 -33 953 14 223 394 14 176 697 -46 697 38,82 42,64 3,82
Zlínský 183 561 166 399 -17 222 7 142 190 6 932 283 -209 907 38,91 41,68 2,77
PSSZ 351 187 310 200 -40 987 10 087 236 9 647 788 -439 448 28,72 31,1 2,38
MSSZ Brno 124 921 116 779 -8 142 4 351 620 4 351 999 379 34,83 37,27 2,43
CELKEM ČR 3 185 257 2 870 261 -314 996 107 095 134 104 747 532 -2 347 602 33,62 36,49 2,87

 

Průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti podle věku v roce 2006

Věkové skupiny Délka trvání 1 PN
Průměr Z toho
Muži Ženy
do 20 let 16,68 15,23 18,78
20 - 29 let 25,36 21,65 30,22
30 - 39 let 31,94 28,77 35,23
40 - 49 let 38,32 38,75 37,96
50 - 59 let 52,29 57,77 50,03
60 a více let 52,7 60,5 35,01
CELKEM ČR 36,49 35,12 37,94