Za deset let je důchodců o 8 % víc a starobní důchod vzrostl o 44 %

Praha 29. 1. 2007

Důchodců, kteří dostávají důchod od České správy sociálního zabezpečení, je o 206 111 víc než před deseti lety. Vyplývá to ze statistik ČSSZ. Zatímco v roce 1996 ČSSZ evidovala celkem 2 477 673 lidí pobírajících starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod, o deset později se jednalo o 2 683 784 důchodců. Převažovaly ženy, a to ve všech letech posledního desetiletí. V roce 2006 bylo celkem 1 656 280 důchodkyň, zatímco mužů pobírajících důchod bylo 1 027 504. Podobný poměr lze vysledovat i v roce 1996 a dalším období.

Za deset let nejvíc přibylo důchodců starobních. Z výše uvedeného čísla 206 111 celkem 198 352 lidí tvořili starobní důchodci. V roce 1996 ČSSZ evidovala 1 796 998 starobních důchodců, o deset let později jich bylo 1 995 350.

Řada lidí přitom pobírá současně starobní a pozůstalostní (tj. vdovský či vdovecký) důchod, jedná se o tzv. souběh důchodů. Proto se liší celkový počet důchodců a počet vyplácených důchodů. Všech důchodů ČSSZ koncem loňského roku vyplácela 3 310 174, ve stejném období roku 1996 jich bylo 3 031 604. (Pozn.: výše uvedené počty důchodů a důchodců jsou bez výplat do ciziny a rovněž nezahrnují důchody a důchodce v působnosti ministerstva obrany, spravedlnosti a vnitra.)

Od roku 2001 vede ČSSZ srovnávací statistiku poplatníků pojistného versus důchodci, resp. starobní důchodci. Z ní mimo jiné vyplývá, že v prosinci 2006 na jednoho důchodce přispívalo 1,81 poplatníků pojistného. A pokud bychom srovnávali pouze počet starobních důchodů ve vztahu k poplatníkům pojistného, pak v prosinci 2006 na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,43 poplatníků. Podrobnější informace najdete na webových stránkách ČSSZ (zde).

Průměrná výše starobního důchodu vypláceného sólo v roce 1996 byla 4 609 korun. O deset let později se jednalo už o 8 187 korun. Nejvíc lidí v loňském roce pobíralo starobní důchod ve výši 7 000 až 9 000 korun. Nejvyšší starobní důchod, který ČSSZ vyplácela, byl v pásmu 54 000 – 55 000 korun a pobírala ho jedna osoba. Naopak nejnižší starobní důchod - stanovený zákonem - byl v loňském roce 2 240 Kč měsíčně a letos je to 2 340 korun měsíčně.

Počet všech důchodců a důchodů – dle evidence ČSSZ

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Počet důchodců 2 477 673 2 485 110 2 521 243 2 548 159 2 567 865 2 584 018 2 577 798 2 590 844 2 625 685 2 645 100 2 683 784
z toho ženy 1 548 783 1 554 311 1 577 462 1 591 809 1 603 415 1 610 898 1 606 359 1 611 924 1 629 999 1 637 584 1 656 280
muži 928 890 930 799 943 781 956 350 964 450 973 120 971 439 978 920 995 686 1 007 516 1 027 504
Počet vyplácených duchodů 3 031 604 3 065 157 3 123 136 3 158 947 3 183 429 3 203 219 3 199 749 3 212 486 3 249 706 3 268 673 3 310 174
z toho starobní 1 796 998 1 802 664 1 848 639 1 879 883 1 906 759 1 922 772 1 907 830 1 914 219 1 944 915 1 961 870 1 995 350
invalidní 525 499 529 350 528 563 527 808 528 288 534 287 544 838 553 985 563 376 570 055 580 055
pozůstalostní 709 107 733 143 745 934 751 256 748 382 746 160 747 081 744 282 741 415 736 748 734 769

Pozn.: Jedná se o důchodce a důchody vyplácené v České republice, tj. bez výplat do ciziny.

 

Počet pouze starobních důchodců - dle evidence ČSSZ

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Celkem 1 796 998 1 802 664 1 848 639 1 879 883 1 906 759 1 922 772 1 907 830 1 914 219 1 944 915 1 961 870 1 995 350