Přibývá poplatníků pojistného i důchodců

Praha 17. 1. 2007

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala k 31. prosinci 2006 celkem 1 995 350 starobních důchodců a 4 848 236 poplatníků pojistného na sociální zabezpečení. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,43 poplatníků. Lidí, kteří přispívají na jednoho důchodce, za pět let přibylo - v prosinci 2001 na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,36 poplatníků pojistného.

Všech důchodců, tedy penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní, bylo ke konci prosince loňského roku 2 683 784. To znamená, že na jednoho důchodce přispívalo 1,81 poplatníků pojistného. V prosinci 2001 se jednalo o 1,75 poplatníků. Pojistné na sociální zabezpečení musí platit zaměstnanci, organizace za své zaměstnance a OSVČ.

Od prosince 2001 do prosince 2006 přibylo celkem 318 140 poplatníků pojistného, což znamená nárůst o 6,5 %. Starobních důchodců bylo přitom v prosinci 2006 o 72 578 více (nárůst o 3,6 %) než před pěti lety. Počet poplatníků pojistného tak roste rychleji než počet starobních důchodců.

Sociální systém České republiky je založený na principu solidarity, který spolehlivě funguje ve všech vyspělých státech světa. Zdraví lidé tak platbami pojistného pomáhají dlouhodobě nemocným, mladí zase starým. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Peníze, které ČSSZ na pojistném vybere, tvoří víc než 35 % příjmu státního rozpočtu.

Česká správa sociálního zabezpečení se v prosinci 2006 starala o záležitosti 7 793 099 klientů. A to po stránce výplaty dávek důchodového pojištění (starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) a výplaty dávek nemocenského pojištění (nemocenské, příspěvek na ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství).