296 lidí by mělo letos oslavit sté narozeniny

Praha 8. 1. 2007

Celkem 296 důchodců narozených v roce 1907 evidovala v prvním lednovém týdnu Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho bylo 250 žen a 46 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Podle novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění se stoletým zvyšuje důchod celkem o 2 000 korun.

V prvním lednovém týdnu ČSSZ evidovala celkem 673 sto a víceletých občanů, tedy lidí narozených v letech 1898 až 1907. Převažovaly ženy – bylo jich 568, zatímco sto a víceletých mužů bylo 105.

Nejstarší důchodce v evidenci ČSSZ je žena narozená v roce 1898, zatímco nejstarší muž, kterému ČSSZ vyplácí důchod, se narodil v roce 1900. Nejvíc sto a víceletých lidí žije v Praze - 107 a v Jihomoravském kraji - 93, naopak nejméně - osm - v kraji Karlovarském.

Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Původně se zvyšovaly o 1 000 korun, a to na základě „Zásad pro zvýšení důchodů stoletým občanům“. Od 1. července 2006 se podle novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění důchody stoletým lidem zvyšují o 2 000 korun. Tato částka je přiznávána k procentní výměře důchodu automaticky, aniž by o ni museli důchodci žádat.

V lednu 2007 vyplatí ČSSZ starobní důchody celkem 1 996 710 lidem. To je téměř 74 % z celkového počtu důchodců. Všech důchodců, tedy lidí pobírajících od ČSSZ důchody starobní, invalidní a pozůstalostní, je celkem 2 685 884.


Počet sto a víceletých starobních důchodců
(stav: leden 2007, zdroj: evidence ČSSZ)

  Muži Ženy Celkem
Hlavní město Praha 15 92 107
Středočeský kraj 9 58 67
Jihočeský kraj 7 34 41
Plzeňský kraj 4 18 22
Karlovarský kraj 0 8 8
Ústecký kraj 7 33 40
Liberecký kraj 2 18 20
Královéhradecký kraj 4 34 38
Pardubický kraj 9 32 41
Vysočina 14 31 45
Jihomoravský kraj 11 82 93
Olomoucký kraj 8 30 38
Zlínský kraj 7 34 41
Moravskoslezský kraj 8 64 72
Celkem 105 568 673


Rok narození Muži Ženy Celkem
1898 0 1 1
1899 0 2 2
1900 1 2 3
1901 0 3 3
1902 2 8 10
1903 2 28 30
1904 8 39 47
1905 16 80 96
1906 30 155 185
1907 46 250 296
Celkem 105 568 673