OSSZ Havlíčkův Brod a Jablonec nad Nisou mají nové ředitele

Praha 3. 1. 2007

Náměstek ústředního ředitele pověřený řízením České správy sociálního zabezpečení Mgr. Luboš Vaněk jmenoval první lednový týden do funkce dva nové ředitele okresních správ sociálního zabezpečení. Ředitelem OSSZ Havlíčkův Brod se stal Ing. Josef Zadina, Ing. Martin Šámal nově řídí OSSZ Jablonec nad Nisou. Oba muži vyhráli náročná výběrová řízení.

Nový ředitel havlíčkobrodské okresní správy sociálního zabezpečení Ing. Josef Zadina absolvoval Vysoké učení technické v Brně, profesní dráhu začal v ČSD. Později pracoval jako vedoucí v komerční sféře a rovněž na Krajském úřadě kraje Vysočina. Při jmenování nechyběla ředitelka Krajské správy sociálního zabezpečení pro kraj Vysočina JUDr. Daniela Vondrová.

Ing. Martin Šámal, který od nového roku řídí OSSZ Jablonec nad Nisou, je absolventem Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Má za sebou několikaletou praxi jako vedoucí odboru sociálního pojištění OSSZ Liberec, které předcházela funkce ředitele dětské ozdravovny Radostín. Jmenování Ing. Martina Šámala se zúčastnila také ředitelka KSSZ pro Liberecký kraj Ing. Zuzana Krupičková a rovněž bývalý ředitel OSSZ Jablonec nad Nisou Ing. Václav Hájek. Náměstek ústředního ředitele pověřený řízením České správy sociálního zabezpečení Mgr. Luboš Vaněk Ing. Václavu Hájkovi poděkoval za práci pro ČSSZ.

Fotografie ze jmenování najdete zde.