Změna termínů výplaty důchodů v roce 2007

Praha 28. 12. 2006

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že v roce 2007 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb.

Změna se týká následujících výplatních termínů:

důchody splatné budou v roce 2007 splatné
6. 4. 2007 5. 4. 2007
8. 4. 2007 6. 4. 2007
8. 5. 2007 9. 5. 2007
4. 7. 2007 3. 7. 2007
6. 7. 2007 4. 7. 2007
20. 12. 2007 19. 12. 2007
22. 12. 2007 20. 12. 2007
24. 12. 2007 21. 12. 2007

V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

Česká správa sociálního zabezpečení se snaží zajistit výplatu dávek, které má na starosti, tak aby odpovídala potřebám klientů. Vyplácí dávky důchodového pojištění, tedy starobní, invalidní a pozůstalostní důchody a také dávky nemocenského pojištění, tedy nemocenské, příspěvek na ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitou pomoc v mateřství. Výše uvedená změna výplatních termínů se týká pouze dávek důchodového pojištění.