V lednu 2007 se změní termíny bezhotovostní výplaty důchodů

Praha 19. 12. 2006

První dva výplatní termíny důchodů, které ČSSZ vyplácí bezhotovostně, se v lednu příštího roku posunou:
  • Klienti České správy sociálního zabezpečení, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na účet 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně až 3. či 4. ledna 2007.

  • Klienti, kteří dostávají důchody na své účty vždy 4. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu na svých účtech výjimečně 4. či 5. ledna 2007.
Následujících jedenáct výplat důchodů ČSSZ poukáže už ve standardních termínech. (Pozn.: Celkem je v každém kalendářním měsíci 13 výplatních termínů důchodů, od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, plus 15. den v měsíci, který je speciální pouze pro klienty v ústavech sociální péče.)

Posunutí výplatních termínů bezhotovostní vyplácených důchodů je mimořádné. Souvisí s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2007 může Česká správa sociálního zabezpečení čerpat až 2. 1. 2007. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem.

V prosinci 2006 ČSSZ vyplatí důchody celkem 2 653 241 důchodcům, z toho je 1 722 394 výplat realizovaných v hotovosti Českou poštou, 884 366 výplat je poukazováno pojištěncům na účty u peněžních ústavů a 46 481 výplat je zasíláno 15. dne v měsíci pojištěncům do ústavů sociální péče. V druhém a čtvrtém dni v prosinci 2006 poukázala ČSSZ na účty klientů celkem 111 667 výplat důchodů – 57 643 druhého a 54 024 čtvrtého prosince.