Novou ředitelku má od prosince OSSZ Česká Lípa

6. 12. 2006

Odpovědnost spolupracovníků za svěřenou oblast a zároveň rozvoj spolupráce při řešení dlouhodobějších cílů i jednotlivých úkolů. To je manažerské krédo nové ředitelky Okresní správy sociálního zabezpečení Česká Lípa. V pondělí 1. prosince 2006 se jí stala Ing. Dana Pospíšilová. Do funkce ji jmenoval náměstek ústředního ředitele pověřený řízením České správy sociálního zabezpečení Mgr. Luboš Vaněk. Zároveň za dobrou práci poděkoval bývalé ředitelce JUDr. Marii Kolínské, která se rozhodla odejít do důchodu. Jmenování se zúčastnila také ředitelka Krajské správy sociálního zabezpečení pro Liberecký kraj Ing. Zuzana Krupičková.

Nová ředitelka českolipské okresní správy sociálního zabezpečení Ing. Dana Pospíšilová absolvovala Vysokou školu ekonomickou. Před ČSSZ pracovala na Úřadu práce v České Lípě jako vedoucí kanceláře úřadu a zástupce ředitele. Působila také na ředitelství v komerční sféře. Má za sebou praxi s řízením lidí a ve výběrovém řízení, které vyhrála, rovněž prokázala znalost předpisů, které se vztahují k činnosti ČSSZ a dobrou orientaci v ekonomické oblasti.

Fotografie ze jmenování najdete zde.