Všechny důchody se budou valorizovat

Praha 1. 12. 2006

Od ledna roku 2007 se zvýší všechny důchody z českého důchodového pojištění. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, plné i částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. V září o tom rozhodla vláda, když schválila nařízení č. 461/2006 Sb.

Základní výměra důchodu, která je jednotná pro všechny důchody, se zvýší o 100 Kč, tj. z částky 1 470 Kč na celkem 1 570 Kč. Výjimku tvoří základní výměra důchodů, která je vyplácená v dílčí výši (podle Koordinačních nařízení EU nebo mezinárodních smluv). Procentní výměra důchodu se zvýší o 6,6 %, pokud byl důchod přiznán před 1. 1. 1996 nebo o 5,6 %, pokud byl důchod přiznán po 31. 12. 1995. Za důchody přiznané před 1. 1. 1996 se považují i pozůstalostní důchody přiznané kdykoliv, pokud byl důchod zemřelého manžela či rodiče přiznán před tímto datem.

Příklad valorizace starobního důchodu:
Pobírá-li občan starobní důchod např. 8 910 Kč, skládá se v současné době ze základní výměry 1 470 Kč a z procentní výměry 7 440 korun.
Od lednové splátky důchodu v roce 2007 se zvýší základní výměra o 100 Kč na 1 570 Kč a procentní výměra, jedná-li se o důchod přiznaný po 31. 12. 1995, o 5,6 %, tj. o 417 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celkové zvýšení tedy činí 517 Kč. Po valorizaci tak bude občan dostávat starobní důchod ve výši 9 427 Kč měsíčně.
Pokud by se jednalo o důchod přiznaný před 1. 1. 1996, činilo by zvýšení základní výměry rovněž 100 Kč, ale procentní výměra by se zvýšila o 6,6 %, tj. o 492 korun. Po valorizaci by tak byl důchod 9 502 korun měsíčně.

O zvýšení důchodu není třeba žádat. Úpravu provede ČSSZ stejně jako v předchozích letech automaticky. Všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o zvýšení důchodových dávek. Lidé, kterým je důchod v hotovosti vyplácen Českou poštou, oznámení dostanou současně s výplatou důchodů za leden 2007. Pokud se jedná o bezhotovostní výplatu důchodu na účet klienta, tito lidé dostanou oznámení poštou jako běžnou listovní zásilku.

Od ledna 2007 se o 6,1 % zvýší také příplatky k důchodu vyplácené podle zákona č. 357/2005 Sb. a nařízení vlády č. 622/2004 Sb. perzekvovaným osobám z období komunistického režimu a účastníkům národního boje za vznik a osvobození Československa a některým pozůstalým po nich.