ČSSZ a Ústřední správa národního důchodového pojištění Maďarska (ONYF) si vyměnily aktuální informace a zkušenosti

Praha 21. 11. 2006

Rozvoj spolupráce mezi Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a maďarskou Ústřední správou národního důchodového pojištění (ONYF) a podpora a výměna zkušeností v rámci Evropské unie. To byl hlavní cíl oficiální návštěvy generálního ředitele ONYF dr. Gábora Baráta v pražském ústředí ČSSZ. Za českou stranu jednání vedl náměstek ústředního ředitele pověřený řízením ČSSZ Mgr. Luboš Vaněk, nechyběla ani vrchní ředitelka úseku sociálního pojištění JUDr. Božena Michálková, vrchní ředitelka úseku správy údajové základny a provádění důchodového pojištění JUDr. Eliška Volfová a ředitel odboru evropské koordinace a mezinárodních styků Ing. Jiří Kudlík. Maďarskou delegaci kromě generálního ředitele tvořila také poradkyně pro mezinárodní spolupráci ONYF Éva Juhász.

V úvodu si obě strany vyměnily informace o postavení institucí a aktuálních i připravovaných změnách ve vnitrostátních právních předpisech. Generální ředitel ONYF Dr. Gábor Barát uvedl, že Maďarsko čekají od 1. ledna 2007 změny, které se týkají například zdravotního zabezpečení. V budoucnu by se například mělo lékařům v Maďarsku platit za různé služby. Výsledkem by mělo být, aby pacient dostal co nejdříve péči, kterou potřebuje. V roce 2010 by pak měla být připravena reforma maďarského důchodového systému. Mimo jiné má řešit výši sazeb na pojistném, a to citlivě vždy s ohledem na klienty. O změnách v sociálním zabezpečení v České republice informovala maďarskou delegaci vrchní ředitelka úseku sociálního pojištění JUDr. Božena Michálková. Zmínila nový zákon o nemocenském pojištění, který má být účinný od 1. ledna 2007 a který mimo jiné v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti zavádí náhradu mzdy, kterou svým zaměstnancům bude vyplácet zaměstnavatel. Poukázala také na potřebu a plánovanou realizaci penzijní reformy, která musí reagovat na společenský a ekonomický vývoj.

Zástupci ČSSZ a ONYF se shodli, že se sociální zabezpečení České republiky a Maďarska vyvíjí a v minulosti vyvíjelo velmi podobně a že obě organizace řeší zpravidla obdobné problémy. Za důležitou obě strany mimo jiné považují spolupráci v oblasti rozvoje systémů důchodového pojištění tak, aby byla možná efektivní, rychlá a bezpečná výměna údajů o pojištěncích pomocí moderních informačních a komunikačních technologií. Spolupráci přitom od jara 2005 upravuje Dohoda mezi Ústřední správou národního pojištění a Českou správou sociálního zabezpečení o vzájemné spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení (viz).

Výsledky listopadového jednání stvrdily ČSSZ a ONYF podpisem společného memoranda.


Fotografie z návštěvy si můžete prohlédnout zde.