Co se změní v nemocenském pojištění od 1. ledna 2007

Praha 21. 11. 2006

V pondělí 1. ledna 2007 začne platit nový zákon o nemocenském pojištění. Zajímá vás, co se změní? Jaké budete mít nároky v nemocenském pojištění a naopak jakým povinnostem se osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnanci či zaměstnavatelé nevyhnou? Česká správa sociálního zabezpečení připravila seriál pravidelných tiskových zpráv, který vás s novým zákonem seznámí.

Změna v nemocenském pojištění se mimo jiné týká účasti na nemocenském pojištění, výpočtu a výplaty dávek, stanovení sankcí či ošetřování člena rodiny. Zásadní přitom je, že prvních 14 dní pracovní neschopnosti nebo karantény bude zaměstnavatel vyplácet svému zaměstnanci náhradu mzdy. A teprve po uplynutí těchto dvou týdnů budou vyplácet okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) nemocenské. Všechny dávky nemocenského pojištění včetně zmiňovaného nemocenského budou zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným nově vyplácet pouze OSSZ/PSSZ/MSSZ. Příslušníkům budou dávky vyplácet příslušné služební útvary, odsouzeným pak věznice. Do konce letošního roku dávky nemocenského pojištění v případě, že se jedná o organizaci s více než 25 zaměstnanci, vyplácí sama organizace (tedy zaměstnavatel). Nemocenské nově více ovlivní skutečné příjmy tak, aby se zvýšila spravedlnost celého systému, ale zůstal zachován princip solidarity zdravých s nemocnými.

Cílem nového zákona o nemocenském pojištění mimo jiné je, aby platila zásada, že „Práce se musí vyplatit“. Nový způsob provádění nemocenského pojištění má mimo jiné motivovat pojištěnce, lékaře i zaměstnavatele pro snižování pracovní neschopnosti a zabránit zneužívání systému.
Nový zákon především:

  • Sjednotí nemocenské pojištění zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a nemocenskou péči v ozbrojených silách.
  • Mírně omezí princip solidarity, zvýší spravedlnost.
  • Většina administrativy spojené s nemocenským pojištěním přejde na OSSZ/PSSZ/MSSZ.
  • Prvních 14 dnů pracovní neschopnosti bude vyplácet svým zaměstnancům náhradu mzdy zaměstnavatel. Náhrada mzdy přitom nebude dávkou nemocenského pojištění.
  • Sníží se sazba pojistného na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) ze současných 4,4 % z vyměřovacího základu na 2,5 %. OSVČ jsou samy sobě zaměstnavatelem. Samy si přitom určují, zda si budou či nebudou platit pojistné na nemocenské pojištění. Tak tomu bude i dle nového právního předpisu. A rovněž bude od 1. ledna 2007 pouze na OSVČ, jak samy sebe zajistí během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.
  • Sazbu pojistného na nemocenské pojištění v současné době řeší Parlament České republiky. Pokud i Senát přijme změnu zákona o pojistném na sociální zabezpečení, kterou nedávno schválila Poslanecká sněmovna, a podepíše ji prezident, bude se sazba pojistného na nemocenské pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, postupně snižovat. V roce 2007 zůstane na současné úrovni 3,3 procenta z vyměřovacího základu a zaměstnavatelům budou plně refundovány náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti. V dalším roce by se pak měla sazba pojistného na nemocenské pojištění snížit na 2,3 procenta s poloviční refundací vyplacených náhrad mzdy a v roce 2009 by mělo dojít ke snížení sazby na 1,4 procenta z vyměřovacího základu.
  • Peněžitou pomoc v mateřství (PPM) budou moci podle nové právní úpravy ve více případech než dosud čerpat muži. Bude se to týkat zejména otců, či manželů matek, a to tehdy, když PPM nebude pobírat matka dítěte.
  • Pokud jeden z rodičů či oprávněná osoba zůstane doma s nemocným dítětem mladším 10 let či s jiným členem rodiny, jehož zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování, bude nově dostávat tzv. ošetřovné. Podle nyní platných právních předpisů se tato dávka jmenuje podpora při ošetřování člena rodiny (POČR). Rodiče či jiné oprávněné osoby se budou moci od 1. 1. 2007 jednou v ošetřování vystřídat.

Výše uvedené informace vycházejí z aktuálního stavu k datu vydání této tiskové zprávy.

V současné době ČSSZ připravuje vydání publikace „Průvodce novým nemocenským pojištěním v roce 2007“. Bude obsahovat změny, které se plánují, a především srozumitelným způsobem formou otázek a odpovědí bude informovat nejen o nemocenském, ale o všem důležitém, co by lidé měli v souvislosti s novým zákonem vědět. Publikace bude pro širokou veřejnost dostupná zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ a rovněž na webu ČSSZ na www.cssz.cz. Tam jsou už nyní podrobné informace včetně úplného znění zákona o nemocenském pojištění.