Místo zvýšení důchodů pro bezmocnost budou obce od nového roku vyplácet příspěvek na péči

Praha 16. 11. 2006

Na Ministerstvo práce a sociálních věcí a na Českou správu sociálního zabezpečení se v posledních dnech obracejí lidé s obavou, že nebudou mít dostatek finančních prostředků, protože od nového roku nebudou dostávat zvýšení důchodu pro bezmocnost. V této souvislosti je třeba říci: není třeba mít strach. Zvýšení důchodu pro bezmocnost sice s koncem letošního roku zanikne, bezmocní lidé ale budou mít nárok na příspěvek na péči. A ten bude vyšší než zvýšení důchodu pro bezmocnost.

Příspěvek na péči nahradí dvě současné dávky - zvýšení důchodů pro bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. Vyplývá to ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který začne platit právě od 1. ledna 2007. O novém příspěvku na péči budou rozhodovat a budou ho vyplácet obecní úřady obcí s rozšířenou působností příslušné podle místa trvalého bydliště.

Zvýšení důchodu pro bezmocnost přitom do konce letošního roku vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Naposledy jej důchodci obdrží v prosinci 2006 ve svých běžných výplatních termínech důchodu. Od ledna 2007 pak budou těmto osobám obce vyplácet příspěvek na péči, a to přímo na základě zákona, aniž by o něj museli žádat.

Odnětí výplaty zvýšení důchodu pro bezmocnost provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky. Aby o tom lidé věděli, začala už teď v listopadu důchodcům posílat „Oznámení o zastavení výplaty zvýšení důchodu pro bezmocnost“. Tento dokument obsahuje informaci o důvodech zastavení výplaty zvýšení důchodu pro bezmocnost. Jeho součástí je rovněž sdělení, že podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se lidé, kteří mají do 31. prosince 2006 nárok na zvýšení důchodu pro bezmocnost, považují od 1. ledna 2007 za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby a mají tak nárok na příspěvek na péči podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby.

Částky zvýšení důchodů pro bezmocnost, které se až do konce letošního roku podle stávající legislativy odvozují od životního minima, jsou následující:

 • zvýšení důchodů pro částečnou bezmocnost - 480 Kč měsíčně,
 • zvýšení důchodů pro převážnou bezmocnost - 960 Kč měsíčně,
 • zvýšení důchodů pro úplnou bezmocnost - 1 800 Kč měsíčně.
Podle nového zákona o sociálních službách se od 1. ledna 2007 budou lidé, kterým dosud náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost, považovat za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby:
 • ve stupni I (lehká závislost), bude-li se jednat o osoby částečně bezmocné,
 • ve stupni II (středně těžká závislost), bude-li se jednat o osoby převážně bezmocné,
 • ve stupni III (těžká závislost), bude-li se jednat o osoby úplně bezmocné.
Příspěvek na péči pak od 1. ledna 2007 pro osoby do 18 let bude:
 • 3 000 Kč měsíčně, půjde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 5 000 Kč měsíčně, půjde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 9 000 Kč měsíčně, půjde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 11 000 Kč měsíčně, půjde-li o stupeň IV (úplná závislost).
Lidé starší 18 let budou mít od 1. ledna 2007 nárok na příspěvek na péči ve výši:
 • 2 000 Kč měsíčně, bude-li se jednat o stupeň I (lehká závislost)
 • 4 000 Kč měsíčně, bude-li se jednat o stupeň II (středně těžká závislost), nebo bude-li se jednat o osobu ve stupni I (lehká závislost), která je starší 80 let, o niž pečuje osoba, které z tohoto důvodu náležel k 31.12.2006 příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
 • 8 000 Kč měsíčně, bude-li se jednat o stupeň III (těžká závislost), nebo bude-li se jednat o osobu ve stupni II (středně těžká závislost), o niž pečuje osoba, které z tohoto důvodu náležel k 31. 12. 2006 příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
 • 11 000 Kč měsíčně, bude-li se jednat o stupeň IV (úplná závislost).
Pokud by měl důchodce nárok na zvýšení důchodu pro bezmocnost před 31. prosincem 2006, ale požádá o něj ČSSZ až po uvedeném datu, tj. za účinnosti nového zákona o sociálních službách, Česká správa sociálního zabezpečení zvýšení důchodu pro bezmocnost přizná rozhodnutím na dobu od nároku do 31. prosince 2006. Finanční částky zvýšení důchodu pro bezmocnost ČSSZ pak důchodci za toto období doplatí zpětně. Kopii příslušného rozhodnutí pak sama prostřednictvím svých příslušných pracovišť (okresních správ sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno) předá obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, které budou příspěvek na péči vyplácet, a to zpětně za dobu od 1. ledna 2007.


Vladimír Vokál, Štěpánka Filipová