199 lidí by mělo letos oslavit 100 let, zvýší se jim důchod

Praha 14. 11. 2006

O 2 000 korun se zvyšuje důchod lidem, kteří se dožijí 100 let. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení důchodců narozených v roce 1906 bylo v prvním listopadovém týdnu celkem 199. Z toho bylo 166 žen a 33 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.

Začátkem letošního listopadu ČSSZ celkem evidovala 404 sto a víceletých občanů, tedy lidí narozených v letech 1898 až 1906. Převažovaly ženy – bylo jich 338, zatímco sto a víceletých mužů bylo 66.

Toto pravidlo potvrzuje i fakt, že nejstarší starobní důchodce v evidenci ČSSZ je žena narozená v roce 1898, zatímco nejstarší muž, kterému ČSSZ vyplácí důchod, se narodil v roce 1900. Nejvíc sto a víceletých lidí žije v Praze - 70 a Jihomoravském kraji - 53, naopak nejméně - 5 v kraji Karlovarském a Libereckém - 12.

Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Původně se zvyšovaly o 1 000 korun, a to na základě „„Zásad pro zvýšení důchodů stoletým občanům“. Od letošního 1. července se podle novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění důchody stoletým lidem zvyšují o 2 000 korun. Tato částka je přiznávána k procentní výměře důchodu. Občanům, kteří zvýšený důchod díky stým narozeninám pobírali před účinnosti výše uvedené novely, ČSSZ důchod od 1. 7. 2006 navýšila o 1 000 korun automaticky, aniž by o to museli žádat.

V říjnu 2006 ČSSZ vyplácela starobní důchody celkem 1 993 975 lidem. To je téměř 75 % z celkového počtu důchodců. Všech důchodců, tedy lidí pobírajících důchody starobní, invalidní a pozůstalostní, bylo k 31. 10. 2006 celkem 2 675 910.


Počet sto a víceletých starobních důchodců
(stav: listopad 2006, zdroj: evidence ČSSZ)

  Muži Ženy Celkem
Hlavní město Praha 9 61 70
Středočeský kraj 6 32 38
Jihočeský kraj 3 24 27
Plzeňský kraj 3 10 13
Karlovarský kraj 0 5 5
Ústecký kraj 4 22 26
Liberecký kraj 2 10 12
Královéhradecký kraj 2 22 24
Pardubický kraj 5 16 21
Vysočina 5 19 24
Jihomoravský kraj 10 43 53
Olomoucký kraj 4 15 19
Zlínský kraj 5 22 27
Moravskoslezský kraj 8 37 45
Celkem 66 338 404


Rok narození Muži Ženy Celkem
1898 0 1 1
1899 0 2 2
1900 1 2 3
1901 0 3 3
1902 2 8 10
1903 4 29 33
1904 10 43 53
1905 16 84 100
1906 33 166 199
Celkem 66 338 404