Více než 4,4 tisíce lidí přišly o nemocenské

Praha 10. 11. 2006

Celkem 187 112 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) od začátku letošního roku do 30. 9. 2006. Nejvíc jich bylo v Moravskoslezském kraji - 24 596 a v Praze - 23 808. Na základě kontrol vydala všechna pracoviště ČSSZ celkem 4 412 postihů za porušení léčebného režimu. V praxi to znamená, že 2,3 % kontrolovaným bylo sníženo nebo odebráno nemocenské. Podobná situace byla ve stejném období roku 2005. Tehdy zaměstnanci ČSSZ uskutečnili 192 262 kontrol, na jejichž základě vydali celkem 4 761 postihů.

Kromě snížení či odebrání nemocenského může ČSSZ ukončit pracovní neschopnost. A to v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání. Od ledna do konce září 2006 tak pracovníci ČSSZ ukončili celkem 1 724 pracovních neschopností, ve stejném období loni se jednalo o 2 267 PN ukončených rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, či uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři. Pověření pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ se prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Pokud pracovník dozoru nezastihne práceneschopného v místě pobytu uvedeném na „Potvrzení pracovní neschopnosti“, nechá na místě oznámení o provedené kontrole. To mimo jiné obsahuje poučení o povinnosti navštívit nejpozději následující den ošetřujícího lékaře. U ošetřujícího lékaře si přitom pracovník dozoru ověřuje léčebný režim práceneschopného.

Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenské současně vykonává jinou činnost.

Kontroly dodržování léčebného režimu od 1. 1. do 30. 9. 2006
Kraj Leden až září 2006
Počet provedených kontrol Počet postihů
Hl. m. Praha 23 808 256
Středočeský 19 677 429
Jihočeský 13 392 103
Plzeňský 12 038 386
Karlovarský 8 931 97
Ústecký 16 413 402
Liberecký 5 886 271
Královéhradecký 8 676 221
Pardubický 7 818 199
Vysočina 5 439 95
Jihomoravský 11 711 250
MSSZ Brno 3 311 272
Olomoucký 19 642 384
Moravskoslezský 24 596 860
Zlínský 5 774 187
CELKEM ČR 187 112 4 412