Sociální zabezpečení si lidé mohu vyřídit také v Krnově

Praha 24. 10. 2006

Služby z oblasti nemocenského pojištění, pojistného osob samostatně výdělečně činných, kontrol malých organizací a lékařské posudkové činnosti poskytuje od října veřejnosti územní pracoviště Okresní správy sociálního zabezpečení Bruntál nově otevřené v Krnově. A to na adrese Revoluční ulice č. 30, 794 01 Krnov. Slavnostně jej otevřel ředitel Krajské správy sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj JUDr. Milan Keka a starosta města Krnov Josef Hercig. Chybět nesměla ani ředitelka OSSZ Bruntál Ing. Věra Tesolinová.

„Česká správa sociálního zabezpečení je se svými organizačními jednotkami největší a zcela výjimečná finančně správní instituce České republiky“, řekl v úvodu ředitel KSSZ pro Moravskoslezský kraj JUDr. Milan Keka. Dodal, že zřízení pracoviště v Krnově požadovali krnovští zastupitelé řadu let. Poukazovali přitom na dostupnost sociálních služeb s tím, že krnovský region čítá 25 obcí a 41% všech obyvatel bývalého okresu Bruntál. JUDr. Keka rovněž připomenul, že se jedná o pracoviště pilotní se „zkušebním provozem“, jehož oprávněnost OSSZ Bruntál a nadřízená Krajská správa sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj k 31. prosinci 2007 vyhodnotí. Roli přitom bude hrát vytíženost pracoviště a zejména ekonomické faktory – výše nákladů nezbytných na provoz.

Na dovybavení pracoviště, které se nachází v centru města a je velmi dobře dopravně dostupné, poskytlo město Krnov OSSZ Bruntál finanční dar 100 000 korun. Starosta města Krnova Josef Hercig a místostarosta Ing. Jaroslav Vrzal při slavnostním otevření potvrdili dlouholetou snahu města Krnov o zřízení pracoviště správy sociálního zabezpečení. Oba vyslovili naději, že pracoviště přispěje ke spokojenosti občanů a bude zachováno i po roce 2007.

Pro veřejnost je krnovské územní pracoviště stejně jako ostatních 92 pracovišť ČSSZ v celé ČR otevřeno každý pracovní den – v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a v pátek od 8.00 do 12.30 hodin. Telefonní spojení na nemocenské pojištění je 554 711 377, na OSVČ pak 554 711 379 a na lékařskou posudkovou službu 554 611 764.Podrobnosti k novému pracovišti najdete na informačním letáku.
Fotografie ze slavnostního otevření si můžete prohlédnout zde.