Podívejte se na své pojištění on-line: na Invexu 2006

Praha 9. 10. 2006

Zajímá vás, jak jste na tom se sociálním pojištěním? Jaké informace důležité pro budoucí důchod o vás eviduje Česká správa sociálního zabezpečení? Pak přijďte na expozici ČSSZ na mezinárodním veletrhu Invex 2006. Koná se na brněnském výstavišti od 9. do 13. října 2006. V pavilonu F stánku č. 43 se můžete on-line podívat do svého individuálního konta pojištěnce (IKP).

Každé IKP, což je soubor datových vět ze všech nárokových podkladů pojištěnce, které má ČSSZ k dispozici, obsahuje doby pojištění z evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP), informace o případné samostatné výdělečné činnosti (SVČ), doby dobrovolného pojištění, údaje z úřadů práce, informace o civilní službě, doby péče o osobu blízkou, či informace o pobírání invalidního důchodu.

Vzniku IKP předcházela dlouhá cesta. Zásadní roli sehrála digitalizace dokumentů a elektronická podání (e – Podání) prostřednictví Portálu veřejné správy (PVS), který provozuje Ministerstvo informatiky. Právě s MIČR Česká správa sociálního zabezpečení na Invexu 2006 vystavuje. Význam měla rovněž školení a komunikace spojená s motivací veřejnosti k tomu, aby e – Podání využívala. Nyní ČSSZ eviduje už více než 11 milionu elektronicky podaných dokumentů. V neposlední řadě byla nezbytná místy až mravenčí práce všech zaměstnanců ČSSZ, kteří už řadu let každý den zapínají svůj počítač jako dobrého a důvěrně známého pomocníka.

Díky IKP budou moci obyvatelé České republiky v budoucnu na jakémkoliv pracovišti ČSSZ zjistit všechny informace o dobách a výdělcích důležité pro důchodové řízení. IKP navíc usnadní komunikaci ČSSZ se zahraničními nositeli důchodového pojištění. Nyní ČSSZ kontroluje IKP, tak aby obsahovala zcela správné informace a bylo možné je bezpečně zpřístupnit pojištěncům.