KSSZ pro Liberecký kraj má novou náměstkyni

Liberec 12. 9. 2006

Novou náměstkyní Krajské správy sociálního zabezpečení pro Liberecký kraj se stala Ing. Blanka Neprašová. Do funkce ji slavnostně uvedla vrchní ředitelka úseku ekonomickosprávního České správy sociálního zabezpečení Ing. Radoslava Kodymová, CSc. Chybět nesměla ani ředitelka KSSZ pro Liberecký kraj Ing. Zuzana Krupičková.

Ing. Blanka Neprašová zvítězila ve výběrovém řízení. Mimo jiné v něm prokázala dobré znalosti z oblasti sociálního pojištění. Před ČSSZ nová náměstkyně pracovala v top managementu různých soukromých společností, získané zkušenosti bude moci nyní aplikovat a zúročit ve státní sféře.


Fotografie z uvedení do funkce najdete zde.