OSVČ budou odvádět nižší pojistné už od ledna 2007

Praha 25. 8. 2006

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou už od 1. ledna 2007 odvádět na nemocenské pojištění místo současných 4,4 % pouze 2,5 %. Rozhodl o tom místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach během přípravy návrhu zákona o změnách v oblasti nemocenského pojištění.

Důvodem pro takové rozhodnutí je fakt, že OSVČ nemají nárok na náhradu mzdy podle žádného právního předpisu. V současné době pobírají nemocenské dávky od prvního dne nemoci. Vzhledem k tomu, že živnostníci jsou sami sobě zaměstnavateli, nelze jim uložit, aby si sami sobě vypláceli náhradu příjmu. Proto se jim sazba pojistného sníží. OSVČ nebudou i nadále mít povinnost přihlásit se k nemocenskému pojištění.

Úkol zpracovat návrh zákona dostalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v souvislosti s přípravou návrhu státního rozpočtu na rok 2007. Cílem je připravit takové změny nového systému nemocenského pojištění, které by pomohly snížit schodek státního rozpočtu.

Jejich podstatou je postupné a nikoli skokové snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění (nejedná se o zdravotní pojištění, jak se občas objevuje v některých médiích), a to následovně: v roce 2007 se sazba pojistného na nemocenské pojištění, které v současném systému odvádí zaměstnavatelé, nezmění a bude nadále činit 3,3 % z vyměřovacího základu. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zato bude firmám plně refundovat jejich výdaje na vyplacenou náhradu mzdy. V roce 2008 sazba pojistného klesne na 2,3 % a ČSSZ bude zaměstnavatelům refundovat polovinu výdajů na vyplacenou náhradu mzdy. V roce 2009 pak budou firmy odvádět na nemocenské pojištění už jen 1,4 % z vyměřovacího základu a ČSSZ jim bude refundovat už jen polovinu z náhrady mzdy, kterou vyplatily zaměstnancům se zdravotním postižením (za ostatní zaměstnance už nebude refundovat nic).

Výdaje zaměstnavatelů související s nemocenským pojištěním budou v roce 2007 stejné jako při zachování současného právního stavu. V roce 2008 firmy ušetří 5 mld. Kč oproti dnešnímu stavu a v roce 2009 se očekává, že ušetří téměř 10 mld. Kč.

Změna sazby pojistného spojená s refundací náhrady mzdy nebude mít oproti současnému stavu negativní dopad na zaměstnavatele. Vyplacenou náhradu mzdy si jednoduše odečtou od pojistného, které platí. Toto opatření jim tak nezvýší administrativu a nevyžádá si ani žádné dodatečné náklady. Nenaruší ani probíhající přípravy firem a ČSSZ k přechodu na vlastní realizaci nového systému výplaty dávek v nemoci. Navrhovaná úprava je jednoduchá i z hlediska potřebných legislativních změn.

Návrh příslušných zákonných změn musí ještě schválit vláda, Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

Zákon o nemocenském pojištění a s ním související novely dalších právních předpisů nabude účinnosti 1. ledna 2007. V novém systému dochází mimo jiné ke změnám podmínek pro čerpání nemocenského a zavádí se náhrada mzdy. Namísto nemocenského bude během prvních 2 týdnů pracovní neschopnosti poskytovat náhradu mzdy zaměstnavatel. Náhrada mzdy bude náležet jen za dobu, v níž trvá pracovní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro náhradu mzdy nebude platit ochranná lhůta a zaměstnanec ji bude dostávat pouze za pracovní dny a v procentní výši tak, aby v průměru odpovídala dosavadnímu příjmu z nemocenského. Snížený plat bude náležet za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti také poslancům a senátorům.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR