Téměř 3 000 lidí ČSSZ odebrala či snížila nemocenské, porušili léčebný režim

Praha 2. 8. 2006

Celkem 131 700 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v letošním prvním pololetí. Nejvíc jich bylo v Moravskoslezském kraji - 16 879, v Praze - 16 723 a ve Středočeském kraji, kde se kontroloval léčebný režim celkem v 14 286 případech. Na základě kontrol vydala všechna pracoviště ČSSZ celkem 2 796 postihů za porušení léčebného režimu. V praxi to znamená, že 2,1 % kontrolovaným bylo sníženo nebo odebráno nemocenské. Podobná situace byla v prvním pololetí 2005. Tehdy zaměstnanci ČSSZ uskutečnili 135 864 kontrol, na jejichž základě vydali celkem 2 994 postihů.

Kromě snížení či odebrání nemocenského může ČSSZ ukončit pracovní neschopnost (PN). A to v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání. V prvním pololetí 2006 tak pracovníci ČSSZ ukončili celkem 1 078 pracovních neschopností, ve stejném období loni se jednalo o 1 716 PN ukončených rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, či uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři. Pověření pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ se prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Pokud pracovník dozoru nezastihne práceneschopného v místě pobytu uvedeném na „Potvrzení pracovní neschopnosti“, nechá na místě oznámení o provedené kontrole. To mimo jiné obsahuje poučení o povinnosti navštívit nejpozději následující den ošetřujícího lékaře. U ošetřujícího lékaře si přitom pracovník dozoru ověřuje léčebný režim práceneschopného.

Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenské současně vykonává jinou činnost.


Kontroly dodržování léčebného režimu ke 30. 6. 2006

Kraj 1. pololetí 2006
Počet provedených kontrol Počet postihů
Hl. m. Praha 16 723 136
Středočeský 14 286 284
Jihočeský 9 598 62
Plzeňský 8 560 254
Karlovarský 6 654 69
Ústecký 11 271 264
Liberecký 4 197 193
Královéhradecký 6 277 158
Pardubický 5 618 118
Vysočina 3 783 70
Jihomoravský 7 758 170
MSSZ Brno 2 241 171
Olomoucký 13 752 224
Moravskoslezský 16 879 511
Zlínský 4 103 112
CELKEM ČR 131 700 2 796