V prvním pololetí stonali lidé méně, ale delší dobu

Praha 1. 8. 2006

Nemocných bylo letos v 1. pololetí o téměř 20 % méně než vloni. Česká správa sociálního zabezpečení evidovala ke 30. 6. 2006 celkem 1 594 138 ukončených pracovních neschopností (PN), což je o 317 470 méně než ke 30. 6. 2005. Lidí, kteří pobírali nemocenské, ubylo v celé České republice. Nejvíc v Praze – počet ukončených pracovních neschopností se v hlavním městě meziročně snížil o 37 315 na celkem 171 397 případů a také v Moravskoslezském kraji - 185 621 ukončených pracovních neschopností v 1. pololetí 2006 znamená meziroční pokles o 35 417 PN.

Snížil se také celkový počet prostonaných dnů, a to o 4,3 %. V prvním pololetí 2006 lidé prostonali celkem 58 188 812 dnů, což je o 2 530 922 dnů méně než ve stejném období loňského roku. K největšímu meziročnímu poklesu prostonaných dnů došlo Praze, a to o 405 255 dnů na celkem 5 191 873 a ve Středočeském kraji o 266 138 dnů na 5 599 848.

V prvním pololetí lidé stonali déle než ve stejném období roku 2005. Průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti ke 30. 6. 2006 byla 36,50 dne, loni to bylo 31,76 dne. Nejdéle jedna průměrná PN trvala v prvním pololetí 2006 v Moravskoslezském kraji – 43,18 dne a také v kraji Zlínském – 41,80 dne, naopak nejkratší průměrnou PN zaznamenala Praha – 30,29 dne.

Průměrně déle byly v 1. pololetí 2006 nemocné ženy – 37,32 dne. U mužů jedna pracovní neschopnost trvala přibližně 35,73 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné PN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (48,45 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (59,07 dne). Naopak nejkratší dobu byla průměrně nemocná věková skupina do 20 let (muži 16,04 dne, ženy 19,88 dne).

Vliv na pracovní neschopnost mají mimo jiné sociálně ekonomické faktory, které ovlivňují pracovní neschopnost zejména ve vyšších věkových kategoriích. Roli rovněž sehrál fakt, že se letos České republice vyhnula chřipková epidemie. Nejčastěji lidé v prvním pololetí 2006 stonali s nemocemi dýchacího ústrojí (49,7 % mužů a 50,2 % žen) a také kvůli nemocem pohybového ústrojí – 57,6 % mužů a 42,3 % žen.


Vývoj pracovní neschopnosti v ČR srovnání 1. pololetí 2005 a 2006

 

Kraj Ukončené případy PN Prostonané dny Délka trvání 1 PN
2005 2006 Rozdíl 2005 2006 Rozdíl 2005 2006 Rozdíl
PSSZ 208 712 171 397 -37 315 5 597 128 5 191 873 -405 255 26,82 30,29 3,47
Středočeský 203 806 169 961 -33 845 5 865 986 5 599 848 -266 138 28,78 32,95 4,17
Jihočeský 128 960 105 230 -23 730 3 936 665 3 773 161 -163 504 30,53 35,86 5,33
Plzeňský 119 187 98 273 -20 914 3 551 130 3 338 936 -212 194 29,79 33,98 4,18
Karlovarský 56 504 46 737 -9 767 1 679 448 1 613 921 -65 527 29,72 34,53 4,81
Ústecký 132 748 111 776 -20 972 4 375 390 4 171 301 -204 089 32,96 37,32 4,36
Liberecký 90 342 75 312 -15 030 2 835 208 2 670 419 -164 789 31,38 35,46 4,08
Královéhradecký 113 404 92 630 -20 774 3 502 820 3 253 706 -249 114 30,89 35,13 4,24
Pardubický 98 482 82 670 -15 812 3 087 449 2 954 862 -132 587 31,35 37,74 4,39
Vysočina 101 782 82 456 -19 326 3 085 978 2 841 473 -244 505 30,32 34,46 4,14
Jihomoravský 135 100 115 849 -19 251 4 668 492 4 530 038 -138 454 34,56 39,1 4,55
MSSZ Brno 75 525 64 888 -10 637 2 424 116 2 382 954 -41 162 32,1 36,72 4,63
Olomoucký 114 902 97 166 -17 736 3 928 411 3 915 863 -12 548 34,19 40,3 6,11
Moravskoslezský 221 038 185 621 -35 417 8 073 868 8 014 524 -59 344 36,53 43,18 6,65
Zlínský 111 116 94 172 -16 944 4 107 645 3 935 933 -171 712 36,97 41,8 4,83
CELKEM ČR 1 911 608 1 594 138 -317 470 60 719 734 58 188 812 -2 530 922 31,76 36,5 4,74