Sté narozeniny nově znamenají zvýšení důchodu o 2 000 korun

Praha 21. 7. 2006

225 lidí by se mělo do konce roku 2006 dožít sta let. O 2 000 korun se jim zvýší důchod. Vyplývá to z novely zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, který od 1. 7. 2006 nově obsahuje zvýšení důchodů stoletým občanům o 2 000 Kč.

Před účinností uvedeného zákona se důchody stoletým občanům zvyšovaly na základě obecného mimořádného opatření ministra práce a sociálních věcí. Podle „Zásad pro zvýšení důchodů stoletým občanům“ dostávali století ke svému důchodu 1 000 Kč.

Kromě rozhodnutí o zvýšení důchodu dostávají století nově od 1. 7. 2006 také osobní dopis ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení Jiřího Hoidekra. „Třímístné číslo symbolizuje jedinečnost tohoto okamžiku. Je dobře, že se i v tomto případě projevuje tolik potřebná mezigenerační solidarita, kdy mladí svými platbami pomáhají starým a zdraví zase nemocným,“ říká Jiří Hoidekr.

Sto a víceletých občanů, tedy lidí narozených v letech 1898 až 1906, bylo letos v červenci celkem 464. V dlouhověkosti převažují ženy nad muži – 389 : 75. Toto pravidlo potvrzuje i fakt, že nejstarší starobní důchodce v evidenci ČSSZ je žena. Nejvíce sto a víceletých lidí žije v Praze - 76 a Jihomoravském kraji - 62, naopak nejméně - 8 v kraji Karlovarském a Libereckém - 13.

Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Důvodem tohoto postupu je finančně přispět těmto lidem k pokrytí zvýšených životních nákladů souvisejících se stářím. Částka zvýšení 2 000 Kč měsíčně je přiznávána k procentní výměře důchodu.

V červnu 2006 ČSSZ vyplácela starobní důchody celkem 1 985 580 lidem. To je 74 % z celkového počtu důchodců. Všech důchodců, tedy lidí pobírajících od ČSSZ důchody starobní, invalidní a pozůstalostní, bylo 2 676 952.


Počet sto a víceletých starobních důchodců

Hlavní město Praha 76
Jihočeský kraj 30
Jihomoravský kraj 62
Karlovarský kraj 8
Královéhradecký kraj 27
Liberecký kraj 13
Moravskoslezský kraj 51
Olomoucký kraj 22
Pardubický kraj 23
Plzeňský kraj 16
Středočeský kraj 48
Ústecký kraj 31
Vysočina 26
Zlínský kraj 31
Celkem 464

Ročník Ženy Muži Celkem
1898 1 0 1
1899 2 0 2
1900 4 1 5
1901 5 0 5
1902 14 2 16
1903 30 5 35
1904 48 10 58
1905 97 20 117
1906 188 37 225
Celkem 389 75 464