Zejména důchodový věk zajímal veřejnost během prvního česko-německého konzultačního dne v Pasově

Praha 11. 7. 2006

Na padesát klientů se zúčastnilo prvního česko-německého konzultačního dne k důchodovému pojištění. Ve čtvrtek 29. června 2006 ho v německém Pasově uspořádala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německý nositel důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV). Lidé se nejčastěji ptali na důchodový věk, doby důchodového pojištění získané v České republice a Německu, možnosti uplatnění žádostí o důchod a na pravidla, kterými se řídí posuzování nároku na důchod, výpočet a výplata důchodu v případech, kdy se uplatňuje nařízení Rady Evropských společenství č. 1408/71.

Konzultační den proběhl dle připraveného scénáře. Každý zájemce se mohl předem objednat na konkrétní hodinu, kdy se mu věnovali odborníci na důchody z České republiky i Německa. Tým tvořili vždy tři lidé – český a německý odborný pracovník a pracovník zajišťující tlumočení. Zájemci o radu většinou mluvili česky i německy. Jedna konzultace trvala zpravila půl hodiny. Kromě informací na místě si klienti mohou další materiály přečíst v klidu domova – na konzultaci dostali informační letáky a Příručku budoucího důchodce v roce 2006, které vydala ČSSZ. Další informace získají rovněž na www.cssz.cz nebo na kterékoli okresní správě sociálního zabezpečení.

Poradenství bylo během konzultačního dne poskytováno bezplatně. Bude tomu tak i nadále, česko-německé konzultační dny totiž budou pokračovat. Další se uskuteční v roce 2007: tentokrát v České republice.

Informace klientce (vlevo) během 1. česko-německého konzultačního dne v Pasově poskytovala mimo jiné Regina Markart (uprostřed) z poradenského a informační centra Pasov, DRV Niederbayern-Oberpfalz a konzultantka odboru rozhodování o dávkách důchodového pojištění ústředí ČSSZ Petra Peková (vpravo).

 

 Mgr. Lenka Jandová z oddělení mezinárodních vztahů ústředí ČSSZ (vpravo) informuje klientku o jejím důchodovém pojištění