První česko-německý konzultační den na téma důchody se bude konat koncem června v Pasově

16. 6. 2006

Pracovali jste v Čechách i v Německu a chcete se dozvědět víc o podmínkách pro získání důchodu? Zúčastněte se konzultačního dne v Pasově.

Ve čtvrtek 29. června 2006 uspořádá Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německý nositel důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV) první česko-německý konzultační den k důchodovému pojištění. A to v německém Pasově. Jeho cílem je informovat občany, kteří získali doby pojištění na území České republiky a Spolkové republiky Německo a dosud nepobírají žádný důchod, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech v souladu s nařízením Rady (EHS) 1408/71 a jak mají při vyřizování žádosti o důchod postupovat. ČSSZ i DRV předpokládají, že se bude jednat především o bývalé emigranty a vystěhovalce z České republiky.

Podle databáze DRV má v Pasově a jeho okolí trvalé bydliště nejvíc lidí s pojistnými dobami v obou státech – například tu žije a pracuje 1 254 lidí z České republiky. Proto se první česko-německý konzultační den bude konat právě zde. Informace klientům poskytnou odborníci na důchodové pojištění z ČSSZ i DRV.

Konkrétní termín poradenství si na čtvrtek 29. června 2006 mezi 9.00 a 17.00 h můžete předem domluvit na telefonním čísle +49 0851 956 14-0, faxu +49 0851 956 14-25 nebo mailu Presse@drv-landshut.de.

Poradenství je poskytováno bezplatně. Případné účastníky ČSSZ a DRV žádá, aby si na konzultaci s sebou vzali doklady o pojištění, osobní doklady a především české rodné číslo. Pořádání česko-německých konzultačních dnů by mělo pokračovat v roce 2007, a to v České republice v některém z příhraničních krajů.