Příručka budoucího důchodce v roce 2006

Praha 7. 6. 2006

„Pomýšlíte na starobní důchod a hledáte potřebné informace? Pak právě pro vás je určena tato příručka…“ říká v úvodu publikace „Příručka budoucího důchodce v roce 2006“ ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Jiří Hoidekr. Dodává, že 32-ti stránková brožura, kterou ČSSZ vydala, by měla lidem dopřát více klidu na přemýšlení, jak si uspořádat novou životní etapu – starobní důchod.

Příručka budoucího důchodce v roce 2006 formou otázek a odpovědí přináší informace týkající se starobního důchodu. Lidé se z ní dozvědí, kdy mohou odejít do starobního důchodu, jakou musí získat dobu pojištění, jak je to s předčasným starobním důchodem či fakt, že odchod do starobního důchodu je právo nikoliv povinnost. V publikaci rovněž najdou seznam dokladů potřebných při podání žádosti o starobní důchod. Jedná se mimo jiné o občanský průkaz, doklady o studiu či vyučení, doklady prokazující doby zaměstnání, muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, ženy zase prohlášení o době osobní péče o dítě aj… Nechybí ani praktické rady k sepisování žádosti o starobní důchod nebo ke zdanění důchodů. Jedna z kapitol publikace se věnuje tématu starobních důchodů s mezinárodním prvkem, a to jak v kontextu s Evropskou unií, tak ve vztahu k ostatním zemím světa. Informace v Příručce budoucího důchodce doprovází názorné příklady včetně ukázky výpočtu starobního důchodu, tabulky a seznamy.

Publikaci určenou široké veřejnosti vydala Česká správa sociálního zabezpečení v nákladu 150 000 ks. Cena za jeden výtisk byla 4,50 Kč. Pro veřejnost je Příručka dostupná zdarma na všech 91 pracovištích ČSSZ v celé České republice. Lidé si ji rovněž mohou stáhnout z webových stránek ČSSZ – www.cssz.cz, kde je zveřejněna v části Tiskové informace/Informační materiály stejně jako ostatní materiály, které ČSSZ vydala - viz.

Publikaci pokřtil náměstek ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení Luboš Vaněk. V historických prostorách ústředního archivu ČSSZ jí popřál hodně štěstí: „Příručku budoucího důchodce vydává ČSSZ poprvé. Křtíme ji v ojedinělém ústředním archivu – národní kulturní památce, který vznikl už v roce 1935. Tyto prostory toho zažily mnoho, ale křest publikace jako je tato dosud ne. A protože zkušenosti minulé jsou základem úspěchů budoucích, věřím, že jsme si místo pro křest vybrali správně a že publikace bude úspěšná a lidem pomůže v jejich nové životní etapě.“

Fotografie ze křtu publikace si můžete prohlédnout zde.