Více než 1 200 lidí přišlo o nemocenské

Praha 10. 5. 2006

Celkem 64 514 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v prvním čtvrtletí roku 2006. Nejvíce jich bylo v Praze, a to 8 699, dále v Moravskoslezském kraji – 8 310 a ve Středočeském kraji, kde se kontroloval léčebný režim celkem v 6 973 případech. Na základě všech kontrol vydala pracoviště ČSSZ celkem 1 212 postihů za porušení léčebného režimu. V praxi to znamená, že 1,8 % kontrolovaným bylo sníženo nebo odebráno nemocenské.

Kromě snížení či odebrání nemocenského, v případě že z lékařského hlediska není důvod pro další trvání pracovní neschopnosti, může ČSSZ občanovi pracovní neschopnost ukončit. V prvním čtvrtletí 2006 tak pracovníci ČSSZ ukončili celkem 507 pracovních neschopností.

Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, či uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři. Pověření pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ/PSSZ/MSSZ) se prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti. Do něj pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Výmluvy kontrolovaných lidí bývají někdy kuriózní: „Spal jsem tak tvrdě, že mě nic neprobudilo… Neslyšel jsem zvonek, protože jsem si vzal více utišujících léků… Poslouchal jsem hudbu se sluchátky na uších… Díval jsem se na televizi… Sprchoval jsem se… Byl jsem nakoupit… Byl jsem ve sklepě, v sušárně, na půdě… Zvonek zvoní slabě, musíte ještě zaklepat na okna… Dám Vám číslo mobilu a prozvoňte mě…“

Kontrolu provádějí pověření pracovníci OSSZ, v Praze PSSZ pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec zneužívá nemocenské dávky a přitom vykonává jinou činnost.

Informace k nemocenským dávkám, ale i k důchodům, platbě pojistného či elektronickým podáním obsahuje publikace „Sociální zabezpečení v roce 2006“, kterou vydala ČSSZ. K dispozici je zdarma pro širokou veřejnost na všech pracovištích ČSSZ v celé republice a v elektronické podobě si ji lidé mohou stáhnout z webových stránek ČSSZ (zde).

Kontroly dodržování léčebného režimu k 31. 3. 2006
Kraj Rok 2006
Provedených kontrol Postihů
Hl. m. Praha 8 699 128
Středočeský 6 973 124
Jihočeský 4 551 29
Plzeňský 4 463 116
Karlovarský 3 403 25
Ústecký 5 676 102
Liberecký 2 250 70
Královéhradecký 3 013 73
Pardubický 3 031 33
Vysočina 1 640 29
Jihomoravský 3 591 65
MSSZ Brno 750 73
Olomoucký 6 311 93
Moravskoslezský 8 310 201
Zlínský 1 853 51
CELKEM ČR 64 514 1 212