Poklesla nemocnost i prostonané dny

Praha 5. 5. 2006

V prvním čtvrtletí 2006 lidé stonali méně než ve stejném období roku 2005. Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 875 073 ukončených pracovních neschopností, což je o 22 % méně než za první tři měsíce minulého roku. Tehdy se jednalo celkem o 1 125 254 ukončených pracovních neschopností. Lidí, kteří pobírali nemocenské, letos ubylo ve všech oblastech České republiky, nejvíc pak v Praze a Moravskoslezském kraji, kde se počet ukončených případů jedné pracovní neschopnosti k 31. 3. 2006 snížil o cca 30 000.

Snížil se také celkový počet prostonaných dnů. V letošním prvním čtvrtletí lidé prostonali celkem 30 442 567 dnů, což je o 6 % méně než ve stejném období roku 2005, kdy ČSSZ evidovala celkem 32 418 665 prostonaných dnů. K největšímu meziročnímu poklesu došlo Praze, a to o 313 084 na celkem 2 637 312 dnů, naopak k mírnému nárůstu počtu prostonaných dnů došlo v kraji Olomouckém, a to o 236 na 2 015 903 dnů.

V prvním čtvrtletí letošního roku lidé stonali delší dobu než ve stejném období roku 2005. Průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti k 31. 3. 2006 (PN) byla 34,79 dne, loni trvala 28,81 dne. Nejdelší průměrná doba trvání jedné PN – 41,29 dne - byla v Moravskoslezském kraji, naopak nejkratší v Praze, a to 29,05 dne.

Průměrně déle byly v 1. čtvrtletí 2006 nemocné ženy – 35,63 dne, u mužů jedna pracovní neschopnost trvala přibližně 34,02 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné PN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (46,15 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (56,09 dne). Naopak nejkratší dobu byla průměrně nemocná věková skupina do 20 let (muži 15,70 dne, ženy 19,81 dne).

Vliv na délku pracovních neschopností mají mimo jiné sociálně ekonomické faktory, které ovlivňují pracovní neschopnost zejména ve vyšších věkových kategoriích. Nejčastěji lidé v prvním čtvrtletí 2006 stonali s nemocemi dýchacího ústrojí (51,6 % mužů a 48,9 % žen) a také kvůli nemocem pohybového ústrojí – 59,6 % mužů a 40,3 % žen.

Informace k nemocenskému stejně jako k ostatním dávkám nemocenského pojištění, ale i k důchodům, platbě pojistného či elektronickým podáním obsahuje publikace „Sociální zabezpečení v roce 2006“, kterou vydala ČSSZ. K dispozici je zdarma pro širokou veřejnost na všech pracovištích ČSSZ v celé republice a v elektronické podobě si ji lidé mohou stáhnout z webových stránek ČSSZ (zde).


Vývoj pracovní neschopnosti v ČR - srovnání 1. čtvrtletí 2005 a 2006

Kraj Ukončené případy
pracovní neschopnosti (PN)
Prostonané dny Délka trvání 1 PN
2005 2006 Rozdíl 2005 2006 Rozdíl 2005 2006 Rozdíl
PSSZ 121 041 90 780 - 30 261 2 950 396 2 637 312 - 313 084 24,38 29,05 4,68
Středo-
český
123 483 94 082 - 29 401 3 227 888 2 944 079 - 283 809 26,14 31,29 5,15
Jihočeský 77 438 58 908 - 18 530 2 113 124 1 980 049 - 133 075 27,29 33,61 6,32
Plzeňský 72 216 53 952 - 18 264 1 957 905 1 777 887 - 180 018 27,11 32,95 5,84
Karlovarský 33 571 25 984 - 7 587 922 904 853 328 - 64 576 27,49 33,03 5,54
Ústecký 75 511 61 319 - 14 192 2 301 954 2 210 668 - 91 286 30,49 36,05 5,57
Liberecký 54 182 40 969 - 13 213 1 475 979 1 370 630 - 105 349 27,24 33,46 6,21
Králové-
hradecký
68 022 50 139 - 17 883 1 890 837 1 678 115 - 212 722 27,80 33,47 5,67
Pardubický 57 248 46 158 - 11 090 1 628 197 1 538 250 - 89 947 28,44 33,33 4,88
Vysočina 59 104 48 810 - 12 294 1 656 738 1 545 295 - 111 443 28,03 33,01 4,98
Jiho-
moravský
79 733 64 726 - 15 007 2 532 031 2 407 036 - 124 995 31,76 37,19 5,43
MSSZ Brno 45 320 35 162 - 10 158 1 291 028 1 233 162 - 57 866 28,49 35,07 6,58
Olomoucký 64 191 53 087 - 11 104 2 015 667 2 015 903 236 31,40 37,97 6,57
Moravsko-
slezský
131 193 100 985 - 30 208 4 298 956 4 169 847 - 129 109 32,77 41,29 8,52
Zlínský 63 001 52 012 - 10 989 2 155 061 2 076 006 - 79 055 34,21 39,91 5,71
CELKEM ČR 1 125 254 875 073 - 250 181 32 418 665 30 442 567 - 1 976 098 28,81 34,79 5,98