Informační a komunikační systémy ČSSZ se mění tak, aby mohly reagovat na změny zákonů a potřeby veřejnosti

Praha 4. 5. 2006

„Změna informační a komunikační infrastruktury, kterou nyní prochází Česká správa sociálního zabezpečení, je historická.“ Na prvním jednání řídicího výboru k transformačním a infrastrukturním projektům to řekl ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr. Dodal, že informační systémy ČSSZ musí umět reagovat na změny legislativy, aktuálně na zákon o nemocenském pojištění. „Stávající zákon o nemocenském pojištění je z roku 1956 a podle nového právního předpisu bude muset ČSSZ data centralizovat, tak aby od 1. 1. 2007 mohla především ve stanovených lhůtách vyplácet nemocenské dávky pro všechny zaměstnance a provést změny v přijímání plateb pojistného na sociální zabezpečení.“

V kontextu s novým právním předpisem i dalšími úkoly a službami, které ČSSZ vykonává a poskytuje veřejnosti, se proto v současné době realizuje celá řada projektů. Jejich výstupem bude nová infrastruktura informačních systémů ČSSZ a nová programová podpora pro všech 91 pracovišť v celé České republice. Vzhledem k rozsahu činností ČSSZ a jejich jedinečnosti je třeba vyvíjet speciální programy přesně podle potřeb ČSSZ tak, aby splňovaly veškeré zákonné podmínky a umožňovaly rychle a efektivně řešit požadavky klientů. V současné době se jedná o téměř 8 milionů lidí.

Řídicí výbor k transformačním a infrastrukturním projektům tvoří zástupci České správy sociálního zabezpečení a hlavních dodavatelských firem - Hewlett-Packard, IBM, Microsoft a Siemens Business Services. Všichni dodavatelé byli k realizaci jednotlivých projektů vybráni v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Respektovala se přitom stejně jako v ostatních případech pravidla ekonomické hospodárnosti, účelnosti a efektivity při zachování nezbytné funkčnosti technologického a komunikačního zařízení. Projekty IKT jsou financovány z běžných rozpočtových prostředků ČSSZ.

Při realizaci projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií, kterých je v současné době několik desítek, je vždy brán na zřetel především přínos pro klienty České správy sociálního zabezpečení tak, aby služby, kvůli kterým je ČSSZ zřízena, byly poskytovány v maximální kvalitě, rychlosti a s potřebnou mírou bezpečnosti. Proto projekty oponuje nezávislá auditorská a konzultační společnost pro technologickou oblast BDO IT. Soulad všech probíhajících projektů – jen transformačních na podporu procesů ČSSZ, jejichž výstupem budou nové programy, je třináct - zajišťuje koordinační a integrační tým ČSSZ tak, aby byly dodržovány systémové standardy a priority.

Řekli o projektech ČSSZ:

BDO IT a.s. - Martin Koníček, partner:
„ČSSZ je průkopník elektronizace ve veřejné správě, rozsah projektů z oblast informačních a komunikačních technologií, které realizuje, je unikátní nejen v České republice ale i Evropské unii.“

Hewlett-Packard s.r.o. - Petr Oubrecht, Public Sector District Manager:
„Jde o velký pokrok v oblasti standardizace komunikace a budování dlouhodobé koncepce informačních a komunikačních technologií. A to jak na straně zákazníka, tak na straně dodavatele.“

IBM Česká republika, spol. s r.o. - Roman Brestovanský, obchodní ředitel:
„Jsme rádi, že můžeme být u rozvoje IKT v ČSSZ a použít i využít při něm naše mezinárodní zkušenosti tak, aby se vše podařilo a ČSSZ byla schopná plnit své úkoly.“

Microsoft, s.r.o. - Markéta Bauerová, Sales Manager, Public Sector:
„Vždy bylo jasné, co jsou priority ČSSZ - odpovídají tomu, co očekává veřejnost. Ceníme si toho, že ČSSZ neváhá využít nových a tedy nejefektivnějších technologií, přičemž vyžaduje záruku funkcionality. Díky tomu můžeme ukázat, co mohou nové technologie přinést.“

Siemens Business Services spol. s r.o. - František Kostka, generální ředitel:
„Spolupráci s ČSSZ chápu jako dlouhodobý proces, ve kterém investujeme do znalostí a vzdělání našich pracovníků tak, aby poznali oblast sociálního zabezpečení a dokázali navrhovat modernější řešení a reagovat na změny, které ČSSZ ukládají například nové právní předpisy.“