ČSSZ navštívila bulharská ministryně

Praha 3. 5. 2006

Zájem každé země je mít stabilní systém sociálního zabezpečení. Shodli se na tom ministryně práce a sociální politiky Bulharska Emilia Maslarová a ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Jiří Hoidekr. Ministryně Bulharské republiky jednala v ČSSZ v rámci své dvoudenní oficiální návštěvy resortu práce a sociálních věcí České republiky.

Tématem jednání byly systémy sociálního zabezpečení v Bulharsku a České republice. Bulharská ministryně práce a sociální politiky Emilia Maslarová velmi ocenila úspěšnost, s jakou se ČSSZ daří vybírat pojistné na sociální zabezpečení. Už řadu let se pohybuje kolem 100 %. Podle ústředního ředitele ČSSZ Jiřího Hoidekra za to mimo jiné může fakt, že ČSSZ nenechává upadnout organizace do dluhu, které už nemohou zaplatit: „ČSSZ plnění povinností organizací v sociálním zabezpečení systematicky kontroluje, a to v pravidelných dvouletých cyklech.“

Ministryně Emilia Maslarová rovněž uvedla, že bulharský důchodový systém se neobejde bez dotací ze státního rozpočtu. Tzv. účet důchodového pojištění, který spravuje ČSSZ, byl přitom ke konci roku 2005 v přebytku 9 miliard korun (viz). Za problém také ministryně považuje fakt, že někteří lidé v Bulharsku uzavírají pracovní smlouvy pouze na minimální mzdu. „Kromě toho dostávají další peníze tzv. „na ruku“ a do systému sociálního zabezpečení pak plyne méně prostředků, než by mělo.“, upřesnila Maslarová. Podobná situace je podle ústředního ředitele ČSSZ Jiřího Hoidekra také v České republice. „Lidé si bohužel často neuvědomují, že černé mzdy znamenají v budoucnosti nižší důchod, dodal Hoidekr. Výše důchodu totiž v ČR závisí na celkové době pojištění a rovněž na výši příjmů dosažených v rozhodném období.

Nositelem pojištění v Bulharské republice je Národní institut sociálního zabezpečení (National Social Security Institute – NSSI), který působí v oblasti povinného veřejného pojištění a zaručuje práva občanů na důchody a dávky. Provádí služby a řídí příslušné fondy státního sociálního pojištění. Oblast sociálního zabezpečení mezi ČR a Bulharskem upravuje Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení z 25. listopadu 1998, která vstoupila v platnost 1. ledna 2000. Smlouva platí pouze pro občany České republiky a Bulharska.


Fotografie z návštěvy bulharské ministryně si můžete prohlédnout zde.