Lidé se více zajímají o Evropskou unii

Praha 27. 4. 2006

1. května 2006 to budou dva roky, co Česká republika vstoupila do Evropské unie. Členství v EU znamenalo řadu změn i pro Českou správu sociálního zabezpečení, která je od 1. května 2004 podle tzv. koordinačních nařízení EU styčným orgánem pro 24 států Evropské unie a 3 státy Evropského hospodářského prostoru pro oblast důchodového a nemocenského pojištění. To v praxi znamená, že ČSSZ poskytuje součinnost ostatním institucím sociálního zabezpečení jak v České republice, tak i v zahraničí. Vystavuje například potřebné evropské formuláře (E-formuláře) pro úřady práce, osobní listy důchodového pojištění pro zahraniční nositele pojištění aj. Z evidence ČSSZ přitom vyplývá, že se zájem o „evropské“ sociální zabezpečení stoupá.

V prvním čtvrtletí 2006 ČSSZ evidovala celkem 42 107 podání klientů týkajících se evropských záležitostí. To znamená průměrně měsíčně více než čtrnáct tisíc úkonů v souvislosti s Evropskou unií. Ve stejném období roku 2005 všechna pracoviště ČSSZ řešila celkem 26 160 evropských podání, což znamená průměrně měsíčně 8 720 úkonů v kontextu s EU.

Nejvíc úkonů, celkem 14 462, se v 1. čtvrtletí 2006 vztahovalo k důchodům, 12 213 úkonů se týkalo příslušnosti k právním předpisům a 5 202 úkonů bylo z oblasti „evropských“ peněžitých dávek v nemoci a mateřství. Ve stejném období minulého roku se přitom veřejnost nejvíc zajímala o příslušnost k právním předpisům – celkem 8 789 úkonů.

V letošním prvním čtvrtletí se o sociální pojištění v souvislosti s Evropskou unií zajímali zejména klienti ČSSZ ve Středočeském kraji (více než 1 000 úkonů průměrně měsíčně), lidé v Brně (více než 680 úkonů průměrně měsíčně) a obyvatelé Prahy (600 úkonů průměrně měsíčně). Ve sledovaném období roku 2006 převažovaly přitom celkově dotazy (21 667) nad žádostmi (15 123). Na všech 91 pracovištích ČSSZ v celé republice informace podávali odborně vyškolení a jazykově vybavení zaměstnanci.

Za celý rok 2005 řešila Česká správa sociálního zabezpečení celkem 117 464 tzv. evropských podání. To znamená průměrně měsíčně 9 789 podání, což je ve srovnání s měsíčním průměrem v roce 2004 nárůst o 14 %. Tehdy zaměstnanci ČSSZ řešili průměrně měsíčně 8 373 úkonů v souvislosti s Evropskou unií. Více informací najdete v tiskové zprávě na webových stránkách ČSSZ (zde).

Základní informace o sociálním zabezpečení v Evropské unii mohou lidé najít ve čtyřech informačních letácích, které ČSSZ vydala. Týkají se obecných principů sociálního zabezpečení, důchodů, příslušnosti k právním předpisům a peněžitých dávek v nemoci a mateřství. Letáky jsou k dispozici na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webových stránkách ČSSZ (zde), kde jsou také další podrobné informace k sociálnímu zabezpečení v Evropské unii.

Úkony ČSSZ spojené s Evropskou unií za 1. čtvrtletí 2005 a 2006

 2005 úkony celkem** PPP* PDNM* důchody E-formuláře jiné
Leden 7 344 2 625 813 2 365 speciálně neevidováno 1 304
Únor 8 472 2 469 947 2 576 speciálně neevidováno 2 095
Březen 10 344 3 695 1 120 2 911 speciálně neevidováno 2 330
Celkem 26 160 8 789 2880 7852 speciálně neevidováno 5 729


 2006 úkony celkem** PPP* PDNM* důchody E-formuláře jiné
Leden 13 991 4 024 1 618 4 383 2 115 1 851
Únor 13 496 4 050 1 694 4 735 1 654 1 363
Březen 14 620 4 139 1 890 5 344 1 568 1 679
Celkem 42 107 12 213 5 202 14 462 5 337 4 893

Vysvětlivky
* PPP – příslušnost k právním předpisům, PDNM – peněžité dávky v nemoci a mateřství.
** Formulace úkony celkem znamená součet úkonů podle jednotlivých oblastí (příslušnost k právním předpisům, peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody) a nespecifikované jiné.