ČSSZ navštívili zástupci Národní rady Slovenské republiky

Praha 5. 4. 2006

Financování systému sociálního zabezpečení a valorizace dávek důchodového pojištění. To byla hlavní témata středečního jednání na půdě ČSSZ. Za slovenskou stranu vedla delegaci - složenou ze členů výboru pro sociální věci a bydlení a výboru pro zdravotnictví Národní rady SR - místopředsedkyně výboru pro sociální věci a bydlení Klára Sárközy, kterou doprovázel předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR Jaroslav Krákora. Za Českou správu sociálního zabezpečení hosty přivítal její ústřední ředitel Jiří Hoidekr, který zároveň představil hlavní činnosti ČSSZ. Ocenil také velmi dobrou komunikaci mezi slovenskou Sociálnou poisťovnou a ČSSZ.

Místopředsedkyně výboru pro sociální věci a bydlení Národní rady SR Klára Sárközy podotkla, že z hlediska reforem systému sociálního zabezpečení je Česká republika dál než její slovenský soused. V současné době slovenská strana připravuje novelu zákona o sociálním pojištění. Cílem je řešit především problematiku tzv. staro a novodůchodců - tedy lidí, kteří odešli do důchodu před a po zavedení sociální reformy. V budoucnu by se podle Kláry Sárközy měly úpravy týkat také způsobu výběru pojistného a jeho případné centralizace či zavedení funkčního informačního systému. Následná diskuze se proto týkala především systému výběru pojistného, který v případě ČSSZ dosahuje od roku 2002 stabilně téměř 100 %, dále oblasti informačních a komunikačních technologií, problematiky posuzování pracovní schopnosti občanů či způsobů placení pojistného.

Předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR Jaroslav Krákora ocenil na ČSSZ především zavedení a podporu informačních technologií, kontrolní činnost a - v porovnání s podobnými institucemi – i nízké provozní náklady. To vše podle něj přispívá k tomu, že ČSSZ je stabilní institucí sociálního systému ČR.

Fotografie z jednání si můžete prohlédnout zde.