Lidé si mohou zjistit informace důležité pro důchod

ČSSZ představuje individuální konta pojištěnců a e - Podání
Hradec Králové 3. – 4. 4. 2006

Vůbec poprvé se lidé mohou on-line podívat do svého individuálního konta pojištěnce (IKP). A to na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), která se koná 3. a 4. dubna 2006 v Hradci Králové. Elektronická IKP obsahují informace o dobách pojištění a výdělcích důležité pro budoucí důchodové řízení, které eviduje Česká správa sociálního zabezpečení. IKP také usnadňují komunikaci ČSSZ se zahraničními nositeli důchodového pojištění.

Zásadní roli při vzniku IKP sehrála digitalizace všech dokumentů v evidenci ČSSZ a elektronická podání, tedy e – Podání, prostřednictví Portálu veřejné správy (PVS). V současné době jsou možná tři úplná e – Podání. Díky nim lidé už nemusí chodit na úřad a formuláře mohou poslat z pracoviště či domova pomocí Internetu. Svá e – Podání ČSSZ rovněž prezentuje na ISSS 2006.

ČSSZ byla vůbec první organizací, která zavedla e – Podání dokumentů prostřednictvím Portálu veřejné správy. Rozjela tak transakční část tohoto přirozeného centra e - komunikace veřejné správy. Nejprve to byly evidenční listy důchodového pojištění (ELDP). Ke konci března 2006 jich ČSSZ pomocí e – Podání obdržela 3 480 348. Za projekt e – Podání ELDP obdržela ČSSZ vloni na konferenci ISSS Cenu ministra informatiky 2005. V polovině roku 2005 přibylo druhé e – Podání – přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění (P/O). Elektronickou cestou jich ČSSZ k 31. březnu 2006 přijala celkem 4 986 215. A od začátku letošního roku ČSSZ umožňuje e – Podání Přehledu a příjmech a výdajích OSVČ – dosud elektronicky přijala 157 přehledů. Organizace či osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) tak úspěšně elektronicky podaly celkem 8 466 563 dokumentů, a to prostřednictvím Portálu veřejné správy, či na CD ROM nebo disketě. Pokud by tyto dokumenty ČSSZ obdržela v papírové podobě a daly by se na sebe, vznikla by hromada papírů vyšší než dvě Eiffelovy věže na sobě a vážící více než 32 600 kg.

Pokud chtějí lidé využívat e – Podání ČSSZ přes Portál veřejné správy, musí se k této službě registrovat na adrese https://bezpecne.podani.gov.cz/default.asp. Další podmínkou je vlastnit zaručený elektronický podpis a e – Podání jím před odesláním podepsat. Z bezpečnostních důvodů nelze přijímat e – Podání bez ověření identity odesílatele. Jednoznačně lze identitu prokázat pouze zaručeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Dále je třeba mít nainstalované šifrovací certifikáty. Ty jsou stejně jako všechny nezbytné návody k e - Podání dostupné na webu ČSSZ.

e – Podání ČSSZ ilustruje jednotný grafický identifikátor (logo) – spojené ruce. Symbolizuje výhodnost elektronických služeb nejen pro ČSSZ, ale především pro její klienty. Tato symbolika také provází letáky k e - Podání, které ČSSZ vydala ve spolupráci s Ministerstvem informatiky a které jsou dostupné na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webových stránkách www.cssz.cz.


ČSSZ preferuje e – Podání přes Portál veřejné správy, který chápe jako přirozené centrum elektronických transakcí všech orgánů veřejné správy. Obsah svých IKP může veřejnost zhlédnout v pondělí a úterý 3. a 4. dubna 2006 na ISSS 2006 na společném stánku MIČR a ČSSZ č. 25 v 1. patře kongresového centra Aldis a také se s nimi včetně e - Podání může seznámit v prezentaci vrchního ředitele úseku IKT ČSSZ Ing. Vladimíra Fanty 4. dubna v 9:50 v Malém sále.