Zástupci thajských úřadů jednali v ČSSZ

Praha 24. 2. 2006

Sociální zabezpečení v České republice. To bylo téma návštěvy thajské delegace, která se ve středu 22. února 2006 konala v ústředí České správy sociálního zabezpečení. Za thajskou stranu diskusi vedl stálý sekretář Ministerstva práce Jarupong Ruangsuwan, za českou stranu hosty přijal ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr.

Thajská delegace mimo jiné vyjádřila spokojenost s tím, jak se Česká republika stará o cca 200 Thajců, kteří u nás pracují. Ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr uvedl, že to považuje za samozřejmost, která odpovídá tuzemským i mezinárodním zvyklostem. Dodal, že v oblasti sociálního zabezpečení se postupuje v souladu s uzavřenými bilaterálními smlouvami, či v souladu s Koordinačnímu nařízeními Evropské unie – v případě, že se jedná o členské státy EU.

Sociální systém Thajska je ve srovnání s Českou republiku odlišný. Thajský Úřad sociálního zabezpečení spravuje dva fondy - Fond sociálního zabezpečení a Kompenzační fond pro dělníky. V Thajsku se v současné době vyplácí celkem sedm různých dávek: dávky v nemoci, dávky mateřství, dávky v invaliditě, pohřebné, dávky ve stáří, dětské příspěvky a dávky v nezaměstnanosti.

Fotografie z jednání si můžete prohlédnout zde.