Více než 6 tisíc lidí přišlo o nemocenské, porušovali léčebný režim

Praha 16. 2. 2006

Celkem 252 339 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti provedli zaměstnanci ČSSZ v roce 2005. Nejvíc jich bylo v Moravskoslezském kraji, a to 33 987, dále v Praze – 32 915 a Olomouckém kraji, kde se kontroloval léčebný režim celkem ve 29 127 případech. Na základě kontrol vydala všechna pracoviště ČSSZ celkem 6 422 postihů za porušení. V praxi to znamená, že 2,5 % kontrolovaným bylo sníženo nebo odebráno nemocenské.

Lidé, kteří čerpají nemocenské, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou. Kontrolu provádějí pověření pracovníci OSSZ, v Praze PSSZ (tzv. pracovníci dozoru) pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, dále ti občané, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát příslušnému pracovišti České správy sociálního zabezpečení také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec nemoc pouze předstírá, ze zaměstnání bere nemocenské a přitom vykonává jinou činnost.

Pokud občan nedodrží stanovený léčebný režim, může mu ČSSZ dočasně snížit nebo odebrat nemocenské. Nebo může, pokud z lékařského hlediska není důvod pro další trvání pracovní neschopnosti, tuto pracovní neschopnost ukončit. V roce 2005 tak pracovníci ČSSZ ukončili 2 981 pracovních neschopností, což je o 48,5 % více než v roce 2004, kdy se jednalo o 1 535 případů.

Kontrola dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany probíhá v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Pověření pracovníci OSSZ/PSSZ se prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti – tedy I. díl tiskopisu Potvrzení pracovní neschopnosti - Legitimace práce neschopného občana. Do něj pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly, a rovněž se podepíše.
Kontroly dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany k 31. 12. 2005

Kraj Rok 2005
Počet provedených kontrol Počet postihů
Středočeský 27 286 629
Jihočeský 17 229 224
Plzeňský 15 299 502
Karlovarský 11 977 158
Ústecký 20 381 590
Liberecký 7 256 326
Královéhradecký 12 988 249
Pardubický 10 403 156
Vysočina 6 074 148
Jihomoravský 16 772 318
Olomoucký 29 127 792
Moravskoslezský 33 987 1 220
Zlínský 5 084 245
PSSZ 32 915 497
MSSZ Brno 5561 368
CELKEM ČR 252 339 6 422