V loňském roce lidé stonali kratší dobu

Praha 7. 2. 2006

V roce 2005 trvala jedna průměrná pracovní neschopnost 33,62 dne. To je o 2,84 méně než v roce 2004. Nejvíc se průměrná délka jedné pracovní neschopnosti meziročně zkrátila v Moravskoslezském kraji - o 4,55 dne a v kraji Vysočina – o 3,75 dne. V žádném z krajů České republiky se nestonalo déle než v roce 2004.

Ukončených případů pracovní neschopnosti přibylo. Zatímco v roce 2004 Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 2 903 446 ukončených pracovních neschopností, k 31. 12. 2005 jich bylo o 281 811 více, celkem 3 185 257. Nejvíc ukončených pracovních neschopností meziročně přibylo ve Středočeském kraji - bylo jich o 39 119 více než v roce 2004. Naopak nejmenší nárůst vykázal Karlovarský kraj, kde v roce 2005 ČSSZ evidovala celkem 96 477 ukončených pracovních neschopností, což je o 6 692 více než v roce 2004.

K 31. 12. 2005 lidé prostonali celkem 107 095 134 dnů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 tak přibylo 1 224 919 prostonaných dnů. Od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 nejvíc prostonaných dnů vykazoval kraj Moravskoslezský – 14 223 394, nejméně naopak Karlovarský kraj – celkem jich bylo 2 999 315. Meziročně nejvíc prostonaných dnů přibylo ve Středočeském kraji – k 31. 12. 2005 jich bylo o 510 322 více než ke stejnému datu v roce 2004. Pracovních neschopností i prostonaných dnů v roce 2005 přibylo mimo jiné proto, že v únoru a březnu 2005 postihla Českou republiku virová epidemie, která se ČR v roce 2004 vyhnula.

V roce 2005 byly delší dobu nemocné ženy – průměrně se jednalo o 34,73 dne. Nejdéle přitom trvala jedna pracovní neschopnost u žen ve věku 50 až 59 let, a to 45,22 dne. Muži byli průměrně nemocní 32,56 dne, nejdéle z nich – 54,99 dne – pak věková kategorie 60 a více let. Naopak nejkratší dobu stonali lidé do 20 let – muži průměrně 15,22 dne a ženy 18,66 dnů. Vliv na délku pracovních neschopností mají mimo jiné sociálně ekonomické faktory, které ovlivňují pracovní neschopnost zejména ve vyšších věkových kategoriích. Nejčastěji lidé v roce 2005 stonali s nemocemi dýchacího ústrojí (44,41 % mužů a 46,83 % žen) a také kvůli nemocem pohybového ústrojí - 27,48 % mužů a 24,47 % žen.


Vývoj pracovní neschopnosti v ČR - srovnání let 2004 a 2005
Kraj Ukončené případy PN Prostonané dny Délka trvání 1 PN
2004 2005 Rozdíl 2004 2005 Rozdíl 2004 2005 Rozdíl
Středočeský 302 078 341 197 39 119 9 885 566 10 395 888 510 322 32,73 30,47 -2,26
Jihočeský 193 844 212 776 18 932 6 671 789 6 949 287 277 498 34,42 32,66 -1,76
Plzeňský 175 924 198 374 22 450 5 992 811 6 224 807 231 996 34,06 31,38 -2,69
Karlovarský 89 785 96 477 6 692 2 917 405 2 999 315 81 910 32,49 31,09 -1,40
Ústecký 217 411 228 613 11 202 8 054 822 7 906 834 -147 988 37,05 34,59 -2,46
Liberecký 139 557 152 130 12 573 5 045 743 5 021 325 -24 418 36,16 33,01 -3,15
Králové-
hradecký
171 904 187 914 16 010 6 105 691 6 197 394 91 703 35,52 32,98 -2,54
Pardubický 149 180 163 877 14 697 5 360 547 5 439 246 78 699 35,93 33,19 -2,74
Vysočina 146 850 164 569 17 719 5 218 953 5 232 278 13 325 35,54 31,79 -3,75
Jihomoravský 202 135 222 659 20 524 7 902 915 8 030 112 127 197 39,10 36,06 -3,03
Olomoucký 180 610 190 564 9 954 6 965 639 6 894 208 -71 431 38,57 36,18 -2,39
Moravsko-
slezský
331 590 366 438 34 848 14 377 969 14 223 394 -154 575 43,36 38,82 -4,55
Zlínský 171 490 183 561 12 071 7 138 090 7 142 190 4 100 41,62 38,91 -2,71
PSSZ 317 644 351 187 33 543 9 985 649 10 087 236 101 587 31,44 28,72 -2,71
MSSZ Brno 113 444 124 921 11 477 4 246 626 4 351 620 104 994 37,43 34,83 -2,60
CELKEM ČR 2 903 446 3 185 257 281 811 105 870 215 107 095 134 1 224 919 36,46 33,62 -2,84


Průměrné trvání jedné pracovní neschopnosti podle věku k 31. 12. 2005
Věkové skupiny Délka trvání 1 PN
Průměr Z toho
Muži Ženy
do 20 let 16,63 15,22 18,66
20 - 29 let 24,13 20,87 28,29
30 - 39 letq 29,22 26,63 31,92
40 - 49 let 35,30 35,79 34,91
50 - 59 let 47,49 49,96 45,22
60 a více let 47,67 54,99 32,40
CELKEM ČR 33,62 32,56 34,73