Česká správa sociálního zabezpečení bude mít nového náměstka

Praha 31. 1. 2006

Náměstkem ústředního ředitele ČSSZ se počínaje středou 1. února 2006 stane Mgr. Luboš Vaněk. Před jmenováním jej ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr představil místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Ing. Zdeňku Škromachovi. Setkání se zúčastnil také dosavadní náměstek ústředního ředitele ČSSZ Ing. Jan Šrank, kterému ministr i ústřední ředitel poděkovali za odvedenou práci.

Mgr. Luboš Vaněk nastoupil do České správy sociálního zabezpečení v roce 2003 na pozici vrchní ředitel úseku ústředního ředitele ČSSZ. Po transformaci ČSSZ, která v roce 2005 zavedla procesní řízení organizace, se stal vrchním ředitele úseku ekonomicko správního. Měl tak na starosti veškeré ekonomické záležitosti ČSSZ od rozpočtu, investic po účetnictví, a také personální správu a odbor organizačně právní.

Nový náměstek ústředního ředitele má za sebou dlouholetou manažerskou praxi v soukromém i státním sektoru. Před ČSSZ pracoval například jako vedoucí oddělení na Ministerstvu financí, ředitel odboru Komise pro cenné papíry či jako ředitel kanceláře předsedy Fondu národního majetku.

Mgr. Vaněk ve funkci náměstka ústředního ředitele ČSSZ vystřídal Ing. Jana Šranka, který se bude nadále věnovat evropské koordinaci v resortu práce a sociálních věcí. Ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach a ústřední ředitel ČSSZ poděkovali Ing. Janu Šrankovi za jeho dosavadní práci, díky které ČSSZ obstála při vstupu České republiky do Evropské unie a Česká správa sociálního zabezpečení dokonce například v oblasti posuzování příslušnosti k právním předpisům v zemích EU dosáhla lepší úrovně než polské či slovenské instituce nebo i některé instituce starých členských států, například Itálie.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV
Štěpánka Mikešová, tisková mluvčí ČSSZ

Na fotografii jsou (zleva): Ing. Zdeněk Škromach – ministr práce a sociálních věcí, Ing. Jiří Hoidekr – ústřední ředitel ČSSZ, Ing. Jan Šrank – dosavadní náměstek ústředního ředitele ČSSZ a Mgr. Luboš Vaněk – nový náměstek ústředního ředitele ČSSZ.