Přibylo evropských podání - průměrně měsíčně o 14 %

Praha 26. 1. 2006

Celkem 117 464 tzv. evropských podání řešila v loňském roce Česká správa sociálního zabezpečení. To znamená průměrně měsíčně 9 789 podání, což je ve srovnání s měsíčním průměrem v roce 2004 nárůst o 14 %. Tehdy zaměstnanci ČSSZ řešili průměrně měsíčně 8 373 úkonů v souvislosti s Evropskou unií.

Nejvíc, celkem 42 934 úkonů, se v roce 2005 týkalo příslušnosti k právním předpisům, 34 597 úkonů se vztahovalo k důchodům a 11 761 úkonů bylo z oblasti „evropských“ peněžitých dávek v nemoci a mateřství. V roce předchozím se přitom veřejnost nejvíc zajímala o evropské důchody – celkem 25 531 úkonů.

V roce 2005 se nejvíc o sociální pojištění v souvislosti s Evropskou unií zajímali klienti ČSSZ ve Středočeském kraji (více než 1 000 úkonů měsíčně), z Prahy (více než 600 úkonů) a obyvatelé Jihomoravského kraje (více než 400 úkonů měsíčně). Na všech 91 pracovištích ČSSZ v celé republice informace podávali vyškolení a jazykově vybavení zaměstnanci.

ČSSZ je od 1. května 2004 podle tzv. koordinačních nařízení EU styčným orgánem pro 24 států Evropské unie a 3 státy Evropského hospodářského prostoru pro oblast důchodového a nemocenského pojištění a pro oblast posuzování příslušnosti k právním předpisům o sociálním zabezpečení.

Základní informace o sociálním zabezpečení v Evropské unii mohou lidé najít ve čtyřech informačních letácích, které ČSSZ vydala. Týkají se obecných principů sociálního zabezpečení, důchodů, příslušnosti k právním předpisům a peněžitých dávek v nemoci a mateřství. Letáky jsou k dispozici na všech pracovištích ČSSZ a v elektronické podobě také na webových stránkách ČSSZ (zde).

Podrobné informace k sociálnímu zabezpečení v Evropské unii naleznete zde.Úkony ČSSZ spojené s Evropskou unií od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005

  úkony celkem** PPP* PDNM* důchody pojistné jiné
leden 7 344 2 625 813 2 365 237 1 304
únor 8 472 2 469 947 2 576 385 2 095
březen 10 344 3 695 1 120 2 911 288 2 330
duben 9 925 3 921 872 2 800 386 1 946
květen 10 299 3 842 877 2 961 377 2 242
červen 10 865 4 321 891 3 225 367 2 061
červenec 10 797 5 029 836 2 530 474 1 928
srpen 9 564 3 442 839 2 875 535 1 873
září 9 345 3 183 1 076 3 054 513 1 519
říjen 9 982 3 496 1 148 3 129 498 1 711
listopad 11 416 4 131 1 187 3 284 457 2 357
prosinec 9 111 2 780 1 155 2 887 370 1 919
Celkem 117 464 42 934 11 761 34 597 4 887 23 285Úkony ČSSZ spojené s Evropskou unií od 1. května 2004 (kdy ČR vstoupila do EU)
do 31. prosince 2004


  úkony celkem ** PPP* PDNM* důchody
květen 5 920 1 832 474 2 736
červen 9 198 2 883 688 4 751
červenec 9 445 3 295 522 4 669
srpen 7 532 2 451 588 2 293
září 9 194 3 179 665 2 821
říjen 8 006 2 646 824 2 507
listopad 9 633 3 321 880 3 098
prosinec 8 057 2 241 774 2 656
Celkem 66 985 21 848 5 415 25 531

Vysvětlivky
* PPP – příslušnost k právním předpisům, PDNM – peněžité dávky v nemoci a mateřství.
** Formulace úkony celkem znamená součet úkonů podle jednotlivých oblastí (příslušnost k právním předpisům, peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody, pojistné) a nespecifikované jiné.