Nové vedení ČSSZ pro oblast mezinárodních vztahů a Evropskou unii

Praha 26. 1. 2006

Česká správa sociálního zabezpečení má nového ředitele odboru evropské koordinace a mezinárodních styků. V pondělí 23. ledna 2006 se jím stal Ing. Jiří Kudlík. Do funkce ho jmenoval ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr. Popřál mu mnoho úspěchů a vyslovil přání, aby spolupráce ČSSZ se zahraničními nositeli pojištění pokračovala ve stejném duchu jako dosud a ještě lépe.

Ing. Jiří Kudlík vyhrál výběrové řízení na místo ředitele odboru evropské koordinace a mezinárodních styků. Do České správy sociálního zabezpečení přišel z Ministerstva financí, kde v různých pozicích působil od roku 1988, naposledy jako vedoucí oddělení řídící kontroly.

Česká správa sociálního zabezpečení je od 1. května 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, podle koordinačních nařízení EU styčným orgánem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání. Plní také úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení.

Fotografie ze jmenování si můžete prohlédnout zde.