267 lidí by mělo letos oslavit 100 let, zvýší se jim důchod

Praha 25. 1. 2006

O 1 000 korun se zvyšuje důchod lidem, kteří se dožijí 100 let. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení z prvního lednového týdne by jich v roce 2006 mělo být 267. To je o 18 více než v únoru 2005. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha.

Sto a víceletých občanů přibývá. Zatímco loni v únoru ČSSZ evidovala celkem 529 lidí narozených v letech 1897 až 1905, v prvním lednovém týdnu letošního roku jich bylo o 69 víc - celkem 598 – jednalo se o lidi narozené v letech 1898 až 1906.

V dlouhověkosti převažují ženy nad muži – 499 : 99. Toto pravidlo potvrzuje i fakt, že nejstarší starobní důchodce v evidenci ČSSZ je žena. Nejvíce sto a víceletých lidí žije v Praze - 107 a Jihomoravském kraji - 84, naopak nejméně - 10 v kraji Karlovarském a Plzeňském - 18.

Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Důvodem tohoto postupu je finančně přispět těmto lidem k pokrytí zvýšených životních nákladů souvisejících se stářím. Částka zvýšení 1 000 Kč měsíčně je přiznávána k procentní výměře důchodu.

V lednu 2005 ČSSZ vyplácela starobní důchody celkem 1 960 035 lidem. To je téměř 74 % z celkového počtu důchodců. Všech důchodců, tedy lidí pobírajících důchody starobní, invalidní a pozůstalostní, bylo 2 648 782.


Počet sto a víceletých starobních důchodců
(stav: leden 2006, zdroj: evidence ČSSZ)

  Muži Ženy Celkem
Hlavní město Praha 13 94 107
Středočeský kraj 11 50 61
Jihočeský kraj 4 33 37
Plzeňský kraj 4 14 18
Karlovarský kraj 3 7 10
Ústecký kraj 6 31 37
Liberecký kraj 4 21 25
Královéhradecký kraj 2 32 34
Pardubický kraj 5 15 20
Vysočina 7 27 34
Jihomoravský kraj 15 69 84
Olomoucký kraj 5 29 34
Zlínský kraj 7 29 36
Moravskoslezský kraj 13 48 61
Celkem 99 499 598


Ročník Počet
1898 1
1899 2
1900 6
1901 7
1902 21
1903 50
1904 83
1905 161
1906 267
Celkem 598