Patnáctimiliardový přebytek vykázalo v roce 2005 sociální pojištění spravované ČSSZ

Praha 24. 1. 2006

Prognóza ČSSZ se potvrdila. Tzv. účet sociálního pojištění byl v roce 2005 v přebytku. A to 15 miliard korun. Vyplývá to z účetní evidence ČSSZ. Česká správa sociálního zabezpečení přebytek systému očekávala, v dubnu 2005 ekonomové ČSSZ prognózovali, že reálný rozdíl mezi příjmy a výdaji na důchodové a nemocenské pojištění snížený o zálohu České poště na první lednové důchody v roce 2006 bude vyšší než 11 miliard. Ve skutečnosti byl tzv. „očištěný“ účet sociálního pojištění v přebytku 12,5 miliardy korun.

V roce 2005 vybrala Česká správa sociálního zabezpečení na pojistném na důchodové pojištění 250,1 miliardy korun, tj. o cca. 14,3 miliardy víc než ve stejném období roku 2004 (nárůst o cca 6 %). Na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) naopak vyplatila 241,1 miliard korun. Tzv. účet důchodového pojištění ČSSZ tak byl k 31. 12. 2005 v přebytku celkem 9 miliard Kč. Pokud tento účet „očistíme“ o dříve zmiňované zálohy na první lednové důchody, byl v roce 2005 v přebytku cca. 6,5 mld. korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ za rok 2005 vybrala 37,7 mld. Kč, tedy o cca 1,9 miliardy Kč víc než ve stejném období předchozího roku (nárůst o 5,3 %). Výdaje na dávky nemocenského pojištění přitom činily 31,7 mld. Tzv. účet nemocenského pojištění ČSSZ byl tak k 31. 12. 2005 v přebytku 6,0 miliard korun.

Výdaje na administraci celého systému spravovaného ČSSZ, včetně převodů úspor do rezervního fondu pro rok 2006 (mzdy, výdaje na poštovné a výdaje na provoz včetně investic) přitom v loňském roce činily pouze 5,6 mld. Kč (to je 1,85 % vybraného pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Ukazuje se tedy, že ČSSZ hospodaří s prostředky státního rozpočtu velmi efektivně.

Za vysoký přebytek v sociálním pojištění může mimo jiné fakt, že je ČSSZ velmi úspěšná ve výběru pojistného. Úspěšnost výběru pojistného ukazuje, kolik procent z pojistného a příslušenství předepsaného plátcům pojistného ČSSZ, ČSSZ skutečně vybere. (Příslušenstvím pojistného je zejména penále za nezaplacení pojistného.) V roce 2005 byla úspěšnost 99,89 %.


Příjmy a výdaje na důchodové pojištění k 31. 12. 2005 (mld. Kč)

Typ výdaje 2005 2004
Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové pojištění za měsíce I. - XII. (včetně převodu z bankovního příjmového účtu za prosinec)
250,1
235,8
Celkem výdaje na důchody vyplacené za období měsíců I.- XII.
-241,1
-225,1
PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky důchodového pojištění (k 31.12.)
9,0
10,6
Zálohy vyplacené v prosinci minulého roku na výplaty v lednu daného roku
-3,3
-4,9
Zálohy na leden příštího roku
0,8
3,3
Výplaty důchodů příštích období vyplacené v prosinci
0,0
0,0
Celkem výdaje na důchody vyplacené za období měsíců I. - XII. (korigováno o vliv minulých a příštích období)
-243,6
-226,8
PŘÍJMY- VÝDAJE korigované o výdaje jiných období (k 31.12.)
6,5
9

 

Zdroj: Měsíční účetní uzávěrka ČSSZ


Příjmy a výdaje na dávky nemocenského pojištění a ostatní dávky sociálního pojištění k 31. 12. 2005 (mld. Kč)

Typ výdaje 2005 2004
Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění a příslušenství za měsíce I. - XII.:
37,7
35,8
Výdaje na dávky nemocenského pojištění za období měsíců I.- XII.:
-31,7
-29,6
PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky nemocenského pojištění (k 31.12.)
6,0
6,2
Výdaje na ostatní sociální dávky za období měsíců I.- XII.:
-1,7
-4,3
z toho: - zvýšení důchodů pro bezmocnost
-1,7
-1,7
            - jednorázový příspěvek důchodcům
0,0
-2,7

 

Zdroj: Měsíční účetní uzávěrka ČSSZ