Oznámení ČSSZ: Změna termínů výplaty důchodů v roce 2006

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že v roce 2006 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb.

Změna se týká následujících výplatních termínů:

důchody splatné budou v roce 2006 splatné
14. 4. 2006 13. 4. 2006
16. 4. 2006 14. 4. 2006
8. 5. 2006 9. 5. 2006
2. 7. 2006 30. 6. 2006
4. 7. 2006 3. 7. 2006
6. 7. 2006 4. 7. 2006
16. 11. 2006 15. 11. 2006
18. 11. 2006 16. 11. 2006
22. 12. 2006 21. 12. 2006
24. 12. 2006 22. 12. 2006

V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

Česká správa sociálního zabezpečení se snaží zajistit výplatu dávek, které má na starosti, tak aby odpovídala potřebám klientů. Vyplácí dávky důchodového pojištění, tedy starobní, invalidní a pozůstalostní důchody a také dávky nemocenského pojištění, tedy nemocenské, příspěvek na ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitou pomoc v mateřství. Výše uvedená změna výplatních termínů se týká pouze dávek důchodového pojištění.