V lednu 2006 se změní termíny bezhotovostní výplaty důchodů

Praha 20. 12. 2005

První dva výplatní termíny důchodů, které ČSSZ vyplácí bezhotovostně, se v lednu příštího roku posunou:
  • Klienti České správy sociálního zabezpečení, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na účet 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně až 3. či 4. ledna 2006.

  • Klienti, kteří dostávají důchody na své účty vždy 4. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu na svých účtech výjimečně 4. či 5. ledna 2006.
Následujících jedenáct výplat důchodů ČSSZ poukáže už ve standardních termínech. (Pozn.: Celkem je v každém kalendářním měsíci 13 výplatních termínů důchodů, od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, plus 15. den v měsíci, který je speciální pouze pro klienty v ústavech sociální péče.

Posunutí výplatních termínů bezhotovostní vyplácených důchodů je mimořádné. Souvisí s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2006 může Česká správa sociálního zabezpečení čerpat až 2. 1. 2006. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem.

V prosinci 2005 ČSSZ vyplatí důchody celkem 2 612 915 důchodcům, z toho je 1 767 399 výplat realizovaných v hotovosti Českou poštou, 798 413 výplat je poukazováno pojištěncům na účty u peněžních ústavů a 47 103 výplat je zasíláno 15. dne v měsíci pojištěncům do ústavů sociální péče. V druhém a čtvrtém dni v prosinci 2005 poukázala ČSSZ na účty klientů celkem 111 018 výplat důchodů – 57 380 druhého a 53 638 čtvrtého prosince.